Show simple item record

Diagnosis of traffic of ICS protocolsdc.contributor.advisorČejka Tomáš
dc.contributor.authorPeter Páleník
dc.date.accessioned2020-06-11T14:35:59Z
dc.date.available2020-06-11T14:35:59Z
dc.date.issued2020-06-11
dc.identifierKOS-962290864105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/87869
dc.description.abstractPráca sa zaoberá diagnostikou ICS a IoT protokolov, konkrétne CoAP a IEC 61850, pomocou diagnostického nástroja Distance. Obsahuje analýzu spomenutých protokolov, detailné rozobratie možných chybových stavov a popis bezpečnostných hrozieb. Následne popisuje diagnostický nástroj Distance a spôsob tvorby jeho pravidiel - konfiguračných súborov. Ťažiskom je detailná štúdia protokolov a ich možných chybových stavov. Z tejto analýzy práca následne odvodzuje diagnostické pravidlá, ktoré čo možno najpresnejšie popisujú chovanie protokolu a snažia sa odhaliť možné konfiguračné chyby alebo bezpečnostné incidenty. Výsledkom práce sú konfiguračné súbory nástroja Distance pre protokoly CoAP a IEC 61850. Tieto súbory boli otestované na vlastnoručne vygenerovaných a aj ostrých dátových tokoch.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with diagnostics of ICS and IoT protocols, specifically CoAP and IEC 61850, using diagnostic engine Distance. It contains an analysis of the aforementioned protocols, analysis of possible error states, and description of security risks. Subsequently, it describes diagnostic engine Distance and the process of creating its rules - configuration files. The core of this work is a detailed study of the protocols, and their possible error states. From this analysis, it subsequently derives diagnostic rules, which describe the protocol as precisely as they can, and they also try to discover possible misconfiguration problems or security incidents. The product of this thesis are Distance configuration files for protocols CoAP and IEC 61850. These files were tested on self-generated and production network traffic.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectICScze
dc.subjectIoTcze
dc.subjectCoAPcze
dc.subjectIEC 61850cze
dc.subjectMMScze
dc.subjectGOOSEcze
dc.subjectDistancecze
dc.subjectICSeng
dc.subjectIoTeng
dc.subjectCoAPeng
dc.subjectIEC 61850eng
dc.subjectMMSeng
dc.subjectGOOSEeng
dc.subjectDistanceeng
dc.titleDiagnostika provozu ICS protokolůcze
dc.titleDiagnosis of traffic of ICS protocolseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeBuchovecká Simona
theses.degree.disciplinePočítačová bezpečnostcze
theses.degree.grantorkatedra informační bezpečnosticze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record