Show simple item record

Backreferences in practical regular expressionsdc.contributor.advisorGuth Ondřej
dc.contributor.authorMartin Hron
dc.date.accessioned2020-06-11T14:35:41Z
dc.date.available2020-06-11T14:35:41Z
dc.date.issued2020-06-11
dc.identifierKOS-962290579005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/87858
dc.description.abstractZpětné reference (odkazy) jsou rozšíření regulárních výrazů bežně podporované v dnešních nástrojích. Regulární výrazy se zpětnými referencemi mají zvýšenou vyjadřovací sílu, ale jejich vyhledávání (matching) je NP-úplné. Tato práce poskytuje přehled existujících přístupů pro vyhledávání regulárních výrazů se zpětnými referencemi a také teoretického výzkumu na toto téma. V rámci této práce byl implementován nástroj pro vyhledávání regulárních výrazů založený na modelu paměťových automatů (memory automata). Vyhledávání regulárních výrazů s počtem zpětných referencí na různé skupiny omezených konstantou pomocí paměťových automatů má polynomiání časovou složitost. Byla implementována další nedávno zveřejněná metoda založená na paměťových automatech, která poskytuje polynomiální složitost i pro výrazy s neomezeným počtem zpětných referencí splňujících jistou vlastnost. V rámci této práce byl navržen a implementován alternativní algoritmus pro výpočet této vlastnosti. Model paměťového automatu byl dále rozšířen pro podporu kvantifikátorů omezeného počtu opakování a další rozšíření byla implementována. Experimentální vyhodnocení ukázalo, že implementovaný nástroj je mnohem odolnější vůči katastrofickému backtrackování než existující implementace podporující zpětné reference. Žádný z testovaných útoků přes algoritmickou složitost nevyvolal znatelné zpomalení.cze
dc.description.abstractBackreferences are an extension of regular expressions commonly supported in modern tools. Regular expressions with backreference have an increased expressive power but their matching problem is NP-complete. This work researches existing approaches for regular expression matching with focus on backreferences, and also provides an overview of theoretical work on the topic. As a part of this thesis, a matching tool based on computational model called memory automata was implemented. Matching patterns with number of backreferences to different groups limited by a constant using memory automata has polynomial time complexity. An additional recently published technique based on memory automata was also implemented, which provides polynomial complexity even for a subset of patterns with unbounded number of backreferences restricted by a certain property. As a part of this thesis, an alternative algorithm to compute this property was proposed and implemented. The memory automaton model was also extended to support counting constraints, and other common extensions were implemented. Experimental evaluation showed that the implemented tool is much more resistant to catastrophic backtracking when compared to existing implementations with support for backreferences. No tested algorithmic complexity attack triggered significant slowdown.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectZpětné referencecze
dc.subjectRegulární výrazycze
dc.subjectRegexcze
dc.subjectPaměťové automatycze
dc.subjectImplementace regulárních výrazůcze
dc.subjectBackreferenceseng
dc.subjectRegular expressionseng
dc.subjectRegexeng
dc.subjectMemory automataeng
dc.subjectRegular expressions implementationeng
dc.titleZpětné reference v rozšířených regulárních výrazechcze
dc.titleBackreferences in practical regular expressionseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeTrávníček Jan
theses.degree.disciplineTeoretická informatikacze
theses.degree.grantorkatedra teoretické informatikycze
theses.degree.programmeInformatika 2018 (magisterská)cze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record