Show simple item record

Generation Z - Students´Interest in Employee Benefitsdc.contributor.advisorNěmečková Iveta
dc.contributor.authorBarbora Alžběta Hrotková
dc.date.accessioned2020-06-11T14:35:22Z
dc.date.available2020-06-11T14:35:22Z
dc.date.issued2020-06-11
dc.identifierKOS-884678420705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/87845
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá zájmem studentů vysokých škol v České republice o zaměstnanecké benefity. V teoretické části práci jsou shrnuty základní charakteristiky generace Z a krátce představeny jednotlivé zaměstnanecké benefity. V praktické části bylo ke zjištění zájmu studentů VŠ o zaměstnanecké benefity použito dotazníkové šetření, jehož výsledky byly analyzovány a prezentovány v grafech a tabulkách. Dotazníkové šetření sledovalo kromě zájmu o zaměstnanecké benefity také pracovní zkušenosti generace Z a zájem této generace o podnikání. V závěru práce jsou shrnuty výsledky dotazníkového šetření, které jsou porovnány s dalšími již provedenými výzkumy uvedenými v teoretické části.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis is about the interests of university students in the Czech Republic in employee benefits. The theoretical part of the thesis is summarizing the basic characteristics of generation Z and briefly introducing employee benefits. In the practical part, a questionnaire was used to determine the interests of university students in employee benefits. The outcomes were analysed and presented in graphs and tables. The survey also observed work experience of the generation and the interests in entrepreneurship. At the end of the work are summarized the results of the survey, which were compared with the researches mentioned in the theoretical part.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectgenerace Zcze
dc.subjectzaměstnanecké benefitycze
dc.subjectstudenti VŠcze
dc.subjectcharakteristika generace Zcze
dc.subjectgeneration Zeng
dc.subjectemployee benefitseng
dc.subjectuniversity studentseng
dc.subjectcharacteristics of generation Zeng
dc.titleGenerace Z - zájem studentů VŠ o zaměstnanecké benefitycze
dc.titleGeneration Z - Students´Interest in Employee Benefitseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeCharvátová Dagmar
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika průmyslového podnikucze
theses.degree.grantoroddělení manažerských studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record