Show simple item record

Mobile robot control using gestures

dc.contributor.advisorChudoba Jan
dc.contributor.authorJiří Dolejš
dc.date.accessioned2020-06-11T14:34:49Z
dc.date.available2020-06-11T14:34:49Z
dc.date.issued2020-06-11
dc.identifierKOS-860412625605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/87817
dc.description.abstractTato práce se zabývá návrhem a implementací systému pro ovládání mobilního robotu statickými i dynamickými gesty obou horních končetin. Pro sledování pohybů člověka je použit senzor Microsoft Kinect v2. V práci jsou uvedeny současné metody a aplikace sledování pohybu člověka a jeho gest. Dále je popsán návrh a implementace systému ovládání, včetně použitého hardwaru a softwaru. Nakonec je vyhodnocena spolehlivost a použitelnost implementovaného systému ovládání a jsou uvedeny možnosti jeho rozšíření a využití.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with the design and implementation of a system for a mobile robot control using static and dynamic gestures of both upper limbs. For the monitoring of person's movement, the Microsoft Kinect v2 sensor is used. The thesis presents current methods and applications of monitoring the movement of a person and his gestures. The design and implementation of the control system is described, including the used hardware and software. Finally, the reliability and usability of the implemented control system is evaluated and possibilities of its expansion and usage are presented.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectrozpoznávání gestcze
dc.subjectovládání gestycze
dc.subjectsnímání pohybucze
dc.subjectKinectcze
dc.subjectOpenNIcze
dc.subjectsledování kostrycze
dc.subjectPythoncze
dc.subjectgesture recognitioneng
dc.subjectgesture controleng
dc.subjectmotion trackingeng
dc.subjectKinecteng
dc.subjectOpenNIeng
dc.subjectskeleton trackingeng
dc.subjectPythoneng
dc.titleOvládání mobilního robotu gestycze
dc.titleMobile robot control using gestureseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeŠvarný Petr
theses.degree.disciplineKybernetika a robotikacze
theses.degree.grantorkatedra řídicí technikycze
theses.degree.programmeKybernetika a robotikacze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record