Show simple item record

Pulmonary Sound Analyzer to Diagnose Asthmadc.contributor.advisorJaníček Vladimír
dc.contributor.authorAntonín Zeman
dc.date.accessioned2020-06-11T14:34:41Z
dc.date.available2020-06-11T14:34:41Z
dc.date.issued2020-06-11
dc.identifierKOS-857604275905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/87813
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá vývojem analyzátoru, pomocí kterého bude možné diagnostikovat astma. Princip použité analýzy spočívá v detekci specifických šelestů ve zvukovém projevu plic. Na začátku práce jsou popsány metody pro diagnostiku astmatu, které jsou používány v praxi v České republice. Poslední částí teoretického úvodu je přehled akustických senzorů vhodných pro detekci zmíněných šelestů. Jako nejvhodnější typ akustického senzoru pro tuto aplikaci byl zvolen kondenzátorový mikrofon. Při měření bylo sledováno frekvenční pásmo v rozsahu 100-3200 Hz. Výsledek analýzy je zobrazován v podobě spektrogramu. Funkčnost navrženého konceptu zařízení byla ověřena detekcí šelestů u pacienta trpícího astmatem.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the development of an analyzer which can be used to diagnose asthma. The principle of the used analysis consists of the detection of specific wheezes in lung sounds. The thesis begins with a description of methods that are used to diagnose asthma in the Czech Republic. The last part of the theoretical introduction is an overview of acoustic sensors suitable for this application. A condenser microphone was chosen as the most suitable type. The frequency band in the range of 100-3200 Hz was monitored. The result of the analysis is displayed in the form of a spectrogram. The functionality of the proposed analyzer was verified by detecting wheezes in a patient suffering from asthma.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectastmacze
dc.subjectspektrální analýzacze
dc.subjectspektrogramcze
dc.subjectplicní zvukycze
dc.subjectšelestycze
dc.subjectasthmaeng
dc.subjectspectral analysiseng
dc.subjectspectrogrameng
dc.subjectpulmonary soundseng
dc.subjectmurmurseng
dc.titleAnalyzátor plicních zvuků pro diagnostiku astmatucze
dc.titlePulmonary Sound Analyzer to Diagnose Asthmaeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeHavlík Jan
theses.degree.grantorkatedra mikroelektronikycze
theses.degree.programmeElektronika a komunikacecze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record