Show simple item record

Automatic Evaluation of Mathematical Word Problemsdc.contributor.advisorPrůša Daniel
dc.contributor.authorJan Kadlec
dc.date.accessioned2020-06-11T14:34:31Z
dc.date.available2020-06-11T14:34:31Z
dc.date.issued2020-06-11
dc.identifierKOS-857605379105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/87807
dc.description.abstractTento dokument shrnuje práci na téma automatické vyhodnocování jednoduchých slovních úloh. Jedná se o problém, jenž spadá do kategorie počítačového zpracování přirozeného jazyka, které je stále aktuálním tématem. Ve své práci se konkrétně věnuji automatickému vyhodnocování slovních úloh v českém jazyce. V textu popisuji implementaci dvou řešení. Prvním řešením je vyhodnocování podle syntaktické analýzy, slovníků a heuristik. Druhé řešení je primárně založeno na strojovém učení a kromě toho jiným způsobem využívá syntaktickou analýzu, slovníky a heuristiky.cze
dc.description.abstractThis document summarizes work about automatic evaluation of simple word problems. This is a problem that belongs to the category of computer processing of a natural language, which is still a topical issue. In this work I focus on automatic evaluation of word problems in Czech language. Implementations of two solutions are presented. The first solution is evaluation by syntax analysis, dictionaries and heuristic. The second solution is primarily based on machine learning and besides that it uses syntax analysis, dictionaries and heuristic in other way.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectautomatické rozpoznávánícze
dc.subjectslovní úlohycze
dc.subjectčeský jazykcze
dc.subjectvětný rozborcze
dc.subjectstrojové učenícze
dc.subjectautomatic evaluationeng
dc.subjectword problemseng
dc.subjectCzech languageeng
dc.subjectsentence analysiseng
dc.subjectmachine learningeng
dc.titleAutomatické vyhodnocování matematických slovních úlohcze
dc.titleAutomatic Evaluation of Mathematical Word Problemseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeGenyk-Berezovskyj Marko
theses.degree.disciplineInformatika a počítačové vědycze
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record