Show simple item record

Approximation by Fuzzy Conjunctionsdc.contributor.advisorNavara Mirko
dc.contributor.authorAlexej Popovič
dc.date.accessioned2020-06-11T14:34:31Z
dc.date.available2020-06-11T14:34:31Z
dc.date.issued2020-06-11
dc.identifierKOS-773337294105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/87802
dc.description.abstractTato práce se zabývá možnostmi aproximace dat fuzzy konjunkcemi, neboli trojúhelníkovými normami. Cílem bylo zjistit, jaké metody jsou vhodné pro prokládání dat parametrizovatelnými trojúhelníkovými normami, jak charakterizovat kvalitu proložení a jak vstupní data ovlivní výslednou aproximaci. Pro tyto účely byla nejdříve definována ztrátová funkce a poté byly uvedeny některé algoritmy pro optimalizaci této funkce. Byl použit jednoduchý algoritmus ternárního vyhledávání, ale i komplexnější metoda – optimalizace hejnem částic. Dále byly zavedeny znaky charakterizující kvalitu aproximace a nakonec byly zkoumány faktory ovlivňující výsledné proložení. Dále byla diskutována alternativní metoda aproximace využívající generátory t-norem a byla představena možná vylepšení již existujícího postupu využívajícího této metody. V závěru je naznačeno, jaké experimenty by bylo vhodné v budoucnu vykonat, aby bylo možné vybrat metodu aproximace vhodnou pro různé typy problémů.cze
dc.description.abstractThis thesis discusses ways of approximating data using fuzzy conjunctions (triangular norms). The aim of the project was to find out which methods are feasible to fit data by parametric triangular norms, how to characterize the quality of the approximation and how the input data influence the result of the approximation. For this, a loss function was defined and some algorithms for optimizing this function were introduced. The simple Ternary Search algorithm was used, as well as a more complex method of Particle Swarm Optimization. Furthermore, indicators characterizing the quality of the approximation were explored. Finally, the factors influencing the resulting approximation were discussed. An alternative method of approximation using generators of t-norms was also discussed and improvements to an existing procedure based on this method were presented. In the conclusion we suggest what experiments would be helpful to conduct in the future to help us choose the best technique for different types of problems.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectFuzzy konjunkcecze
dc.subjectaproximacecze
dc.subjecttrojúhelníkové normycze
dc.subjectt-normycze
dc.subjectprokládání datcze
dc.subjectFuzzy conjunctionseng
dc.subjectapproximationeng
dc.subjecttriangular normseng
dc.subjectt-normseng
dc.subjectdata fittingeng
dc.titleAproximace hodnot fuzzy konjunkcemicze
dc.titleApproximation by Fuzzy Conjunctionseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeMesiar Radko
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeKybernetika a robotikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record