Show simple item record

Inferring Temporal Models of People Presence from Environment Structruredc.contributor.advisorBroughton George
dc.contributor.authorJan Blaha
dc.date.accessioned2020-06-10T13:58:02Z
dc.date.available2020-06-10T13:58:02Z
dc.date.issued2020-06-10
dc.identifierKOS-881196185005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/87777
dc.description.abstractCílem této práce je prezentovat projekt FreMEn contra COVID, jeho technickou stránku, a experimentálně ohodnotit jeho přínos. Aby bylo možné systém nasadit v nových oblastech i přes malé množství dat, možnost přenosu chronorobotických temporálních modelů, při modelovaní lidského davového chování, je taktéž testována. Přenos temporálních modelů je způsob, jak se vypořádat s extrémně malými množství dat, běžnými pro robotiku, která jsou velkým problémem při potřebě rychlého nasazení robotického systému, pokud je jeho funkcionalita na temporálních modelech závislá. Z důvodu společenské potřeby, způsobené světovou pandemií v roce 2020⁠—kvůli které project FreMEn contra COVID vznikl⁠—přenos temporálních modelů byl vyhodnocen pro zlepšení aplikace Nebojsa (angl. FreMEn Advisor) s cílem pomoci lidem zavést do jejich života principy sociálního odstupu. Tato aplikace doporučuje čas k návštěvě veřejných míst, kde jsou vysoké koncentrace lidí tak, aby se mohl uživatel vyhnout vytíženým časům. Společně s přenosem temporálních modelů i efekt systému Nebojsa na riziko, kterému se lidé vystavují při nutných pochůzkách, je testován včetně různých možných zdrojů predikcí zaplněnosti daných míst. Výsledky ukazují, že riziko je významně nižší pro uživatele, kteří se řídí doporučeními a že přenesené modely jsou slibným způsobem, jak službu zajistit i v místech, která nejsou pokrata daty pro přesné modelování.cze
dc.description.abstractThe goal of this thesis is to present the FreMEn contra COVID project from a technical perspective and experimentally evaluate its impact. To allow for deployment in new areas, because of low amounts of data the possibility of transferring chronorobotic temporal models in the application is tested. Temporal transfer presents a way to deal with extremely small amounts of data, common to robotics, that pose a significant problem to quick deployment of robotic systems dependent on those. Because of the social need caused by the world-wide pandemic of 2020⁠—for which the FreMEn contra COVID project was founded⁠—the temporal transfer has been evaluated in the context of boosting the performance of a system meant to aid individuals to implement social distancing measures FreMEn Advisor app. This app gives recommendations to the time of visits to public locations, where many people concentrate so that the user can avoid crowded times. With the temporal transfer, also the impact of the FreMEn Advisor is tested to the risk people experience while doing necessary tasks in public places, like shops, with different possible sources of predictions of human behaviour in given places. The results show that the risk is significantly lower for users following the recommendations and that transferred models present a promising way to provide recommendations for places not covered by data for exact modelling.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectchronorobotikacze
dc.subjecttemporální transfercze
dc.subjectcovid-19cze
dc.subjectstrojové učenícze
dc.subjectchronoroboticseng
dc.subjecttemporal transfereng
dc.subjectcovid-19eng
dc.subjectmachine learningeng
dc.titleOdhadování parametrů prediktivních modelů přítomnosti lidí na struktuře prostředícze
dc.titleInferring Temporal Models of People Presence from Environment Structrureeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeCoppola Claudio
theses.degree.disciplineInformatika a počítačové vědycze
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record