Show simple item record

Analysis of accumulation of surplus electricitydc.contributor.advisorKlein Vít
dc.contributor.authorŠtěpán Otépka
dc.date.accessioned2020-06-10T13:57:32Z
dc.date.available2020-06-10T13:57:32Z
dc.date.issued2020-06-10
dc.identifierKOS-773337327505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/87759
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá akumulací přebytků elektrické energie zelektrizační soustavy. Na začátku popisuje vývoj intermitentních zdrojů energie VTE a FVE a jejich vliv na cenu elektřiny na denním a spotovém trhu. V další části popisuje současnou strukturu trhů s elektřinou a ukazuje, že přirozeně vyplývá z potřeb elektrizační soustavy. Poté analyzuje z technického a ekonomického hlediska dvě technologie pro ukládání elektrické energie – přečerpávací vodní elektrárnu a vanadovou redoxní průtoční baterii. Ke konci prezentuje výsledky analýzy navrhovaných režimů provozů. Analýzy byly provedeny pomocí vlastnoručně psaných programů v jazyce C na veřejně dostupných datech. V závěru je jsou uvedeny výsledky ekonomického modelu, který modeluje ziskovost/ztrátovost navrhovaných režimů provozů každého z úložišť na reálných datech a předpokladech.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with an accumulation of surplus electricity from the grid. In the beginning it describes the evolution of intermittent sources of electricity (wind and solar power plants) and their influence on the price of electricity on both day and intraday markets. In the next part the thesis describes the current structure of electricity markets and shows, that they naturally stem from the grid’s needs. Then it analyses technical and economical aspects of two storage technologies – pumped hydro storage and vanadium redox flow battery. Towards the end it presents results of analysis of suggested modes of operation using my own programme written in C language and using publicly available data. Results of economic models of both chosen storage technologies when operated in suggested modes are presented. Economic models are based on real historic data and assumptions.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectakumulace elektrické energiecze
dc.subjectvětrná elektrárnacze
dc.subjectfotovoltaická elektrárnacze
dc.subjecttrhy s elektřinoucze
dc.subjectpřečerpávací vodní elektrárnacze
dc.subjectvanadová redoxní průtočná bateriecze
dc.subjectekonomický modelcze
dc.subjectaccumulation of electricityeng
dc.subjectwind power planteng
dc.subjectsolar power planteng
dc.subjectelectricity marketseng
dc.subjectpumped hydro storageeng
dc.subjectvanadium redox flow batteryeng
dc.subjecteconomic modeleng
dc.titleAnalýza akumulace přebytků elektřinycze
dc.titleAnalysis of accumulation of surplus electricityeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeHorák Martin
theses.degree.disciplineElektrotechnika a managementcze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky, manažerství a humanitních vědcze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record