Show simple item record

Eye Tracking in VR Headset XTALdc.contributor.advisorPošusta Antonín
dc.contributor.authorVladislav Trnka
dc.date.accessioned2020-06-10T13:57:26Z
dc.date.available2020-06-10T13:57:26Z
dc.date.issued2020-06-10
dc.identifierKOS-773337314405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/87746
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá tématem sledování očí ve virtuální realitě a jeho zpřístupněním v zařízení XTAL, vyvinutém a vyrobeném firmou VRgineers. Vlivem unikátnosti zařízení XTAL z pohledu umístění kamer, velikosti displejů a použití specializovaných free-form čoček není možné použít již dostupná řešení pro daný problém. Práce je rozdělená do čtyř hlavních částí. První shrnuje aktuální stav VR a podrobně představuje brýle XTAL. V druhé je popsán automatický způsob na rozpoznávání lidské zornice z obrazových dat. K tomu je využito řešení za pomoci neuronových sítí. Třetí část se zabývá využitím těchto dat a jejich převedením v informaci, kam se uživatel dívá. Čtvrtá, a poslední, část představuje jednoduchou aplikaci, která ukazuje funkčnost celého řešení.cze
dc.description.abstractThe main goal of this bachelor thesis is to implement eye-tracking system for virtual reality headset called XTAL. XTAL is a unique device thanks to its placement of cameras, display dimensions and usage of a special free-form lenses. Because of that no existing commercial solution can be used. Bachelor thesis is divided into four parts. The first part is description of current VR state and in-depth look to XTAL headset. The second part is dedicated to automated solution for finding human eye pupil from image data. The third part is focused on converting pupil data to human gaze. And the last section is a demo application, that easily shows how eye tracking works.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectSledování očícze
dc.subjectkonvoluční neuronové sítěcze
dc.subjectbodová kalibracecze
dc.subjectXTALcze
dc.subjectvirtuální realitacze
dc.subjectEye-trackingeng
dc.subjectconvolution neural networkseng
dc.subjectpoint calibrationeng
dc.subjectXTALeng
dc.subjectvirtual realityeng
dc.titleSledování pohybu očí ve VR headsetu XTALcze
dc.titleEye Tracking in VR Headset XTALeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeUrban Martin
theses.degree.disciplineInformatika a počítačové vědycze
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record