Show simple item record

KOS integration to social media and other digital channelsdc.contributor.advisorKadleček David
dc.contributor.authorDavid Stražovan
dc.date.accessioned2020-06-10T11:13:26Z
dc.date.available2020-06-10T11:13:26Z
dc.date.issued2020-06-04
dc.identifierKOS-881196252305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/87722
dc.description.abstractTato práce se zabývá integrací školního systému KOS na různé komunikační a sociální kanály. Cílem je analýza a implementace systému, který studentům umožní jednododuché přihlášení školním účtem, nastavení upozornění na změny v KOS a jejich zasílání pomocí různých kanálů. V rámci této práce vznikne funkční serverová strana aplikace, která stahuje data z KOSApi, porovnává je s předchozími daty a v případě změny notifikujeuživatele.Dále vznikne klientská část aplikace umožňující přihlášení přes školní SSO a konfiguraci notifkací a odběrů změn dat. Cílem je také to, aby aplikace byla flexibilní, jednoduše rozšiřitelná a bylo možné ji použít i na jiné systémy, tj. je nezávislá na KOSApi a jeho modelu.cze
dc.description.abstractThis work deals with the integration of the school system KOS into various communication and social channels. The goal is analysis and implementation of a system that allows students to easily log in with their school account, set up notification of changes in KOS and notifying via various channels. As part of this work, functional server side of the application, which downloads data from KOSApi, compares it with previous data and in case of change it notifies the user, will be implemented. Furthermore, the client part of the application will be created, enabling login via the school SSO and configuring notifications and subscriptions to data hanges. The goal is also to make the application flexible, easily extensible so it can be used on other systems as well, ie it is independent of KOSApi and its model.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectKOScze
dc.subjectKOSApicze
dc.subjectJavacze
dc.subjectSpringcze
dc.subjectReactcze
dc.subjectTypeScriptcze
dc.subjectintegracecze
dc.subjectnotifikacecze
dc.subjectKOSeng
dc.subjectKOSApieng
dc.subjectJavaeng
dc.subjectSpringeng
dc.subjectReacteng
dc.subjectTypeScripteng
dc.subjectintegrationeng
dc.subjectnotificationseng
dc.titleIntegrace KOS na sociální media a další digitální kanálycze
dc.titleKOS integration to social media and other digital channelseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeSmolka Josef
theses.degree.grantorkatedra počítačůcze
theses.degree.programmeSoftwarové inženýrství a technologiecze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record