Show simple item record

Semantic Document Managerdc.contributor.advisorLedvinka Martin
dc.contributor.authorMarek Jaroš
dc.date.accessioned2020-06-10T11:13:00Z
dc.date.available2020-06-10T11:13:00Z
dc.date.issued2020-06-09
dc.identifierKOS-857605383305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/87698
dc.description.abstractTato bakalářská práce navazuje na vývoj správce dokumentů s názvem Document Manager, který byl vytvořený jako součást bakalářské práce Martina Malinova. Document Manager je jednoduchý správce dokumentů, který ukládá informace do SQL databáze. Cílem této práce je aplikaci upravit tak, aby byla propojitelná s aplikací správy terminologií používanou skupinou znalostních softwarových systémů ČVUT FEL zvanou TermIt. Výsledkem práce je systém pro správu dokumentů schopný ukládat informace jak do relační, tak do RDF databáze. Aplikace je schopná u dokumentů spravovat čtyři úrovně oprávnění. Tyto úrovně lze u dokumentů přiřadit uživateli nebo skupině uživatelů. Uživatele spravuje externí autorizační služba. Aplikace pracuje pouze s identifikátory uživatelů. Aplikace byla otestována 159 automatickými testy JUnit a aplikací Postman. Napsané JUnit testy pokryly 78\% tříd, 84\% metod a 80\% řádek kódu. Pro aplikaci Postman byly vytvořeny tři scénáře, každý obsahující pět až deset požadavků, které testují různé části aplikace.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis continues development of a document management system called Document Manager which was created as a part of bachelor thesis by Martin Malinov. Document Manager is a document manager that saves information to a SQL database. The purpose of this thesis is to modify the application so that it can be linked with a terminology management tool used by Knowledge Based Software Systems Group of ČVUT FEL called TermIt. The result of the thesis is a document management system capable of saving information into a relational database as well as an RDF database. The application is capable of managing four levels of permissions. These levels can be assigned to a document for certain users or to a user group. Users are managed by an external authorization service. The application uses only user's identifiers. The application was tested with 159 automatic tests JUnit and application Postman. Written JUnit tests covered 78\% classes, 84\% methods and 80\% lines of code. Three scenarios were written for apllication Postman, each containing five to ten requests, testing different parts of the application.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectSpráva dokumentůcze
dc.subjectDMScze
dc.subjectSémantický webcze
dc.subjectSpráva uživatelůcze
dc.subjectDocument managementeng
dc.subjectDMSeng
dc.subjectSemantic webeng
dc.subjectUser managementeng
dc.titleSémantický správce dokumentůcze
dc.titleSemantic Document Managereng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKlímek Jakub
theses.degree.disciplineInformatika a počítačové vědycze
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record