Show simple item record

Actigraphic Data Processing of Patients with Bipolar Disorderdc.contributor.advisorSchneider Jakub
dc.contributor.authorMiroslav Březík
dc.date.accessioned2020-06-10T11:12:54Z
dc.date.available2020-06-10T11:12:54Z
dc.date.issued2020-06-09
dc.identifierKOS-857605378505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/87695
dc.description.abstractNáplní této bakářské práce byla explorační analýza aktigrafických dat pacientů s diagnostikovanou bipolární poruchou. Studiem odborné literatury byly shromážděny především fyzické příznaky bipolární poruchy. Dále byly popsány základní charakteristiky použitých aktigrafických signálů, psychologických dotazníků a vztahy mezi nimi. Byly použity dvě široce aplikované analytické metody: kosinorová analýza a permutační entropie. V obou případech bylo cílem nalézt konfigurace těchto metod tak, aby bylo možné provést separaci tří základních symptomatických episod bipolání poruchy: deprese, mánie a remise. Nakonec byl natrénován klasifikátor pomocí metody podpůrných vektorů (support vector machine), který na základě vypočítaných indikátorů korektně identifikuje danou symptomatickou epizodu.cze
dc.description.abstractIn this thesis exploratory analysis was performed on actigraphic signal from patients diagnosed with bipolar disorder. Physical manifestations were compiled as reported in a number of medical studies. The acquisition process and characteristics of actigraphy were described and subsequently related to psychological questionnaires. Two major analytical methods widely applied to physiological data were utilized: cosinor analysis and permutation entropy. In both cases the aim was to find configurations that best separate the three main episodes symptomatic of bipolar disorder: depression, mania and remission. Finally, support vector machine classifier was trained to classify an actigraphic signal based on computed indicators.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectaktigrafiecze
dc.subjectbipolární poruchacze
dc.subjectpermutační entropiecze
dc.subjectkosinorová analýzacze
dc.subjectactigraphyeng
dc.subjectbipolar disordereng
dc.subjectpermutation entropyeng
dc.subjectcosinor analysiseng
dc.titleZpracování aktigrafických dat pacientů s bipolární poruchoucze
dc.titleActigraphic Data Processing of Patients with Bipolar Disordereng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeCuesta-Frau David
theses.degree.disciplineInformatika a počítačové vědycze
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record