Show simple item record

Enriching Transport Network Graphs with Contextual Information from OpenStreetMapsdc.contributor.advisorJakob Michal
dc.contributor.authorPetr Michalík
dc.date.accessioned2020-06-10T11:12:27Z
dc.date.available2020-06-10T11:12:27Z
dc.date.issued2020-06-08
dc.identifierKOS-857605076105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/87672
dc.description.abstractVětšina navigačních služeb dokáže plánovat nejkratší nebo nejrychlejší trasy. Tyto trasy ovšem nemusí být vhodné pro chodce nebo cyklisty, kteří spíše preferují cesty vedoucí parkem nebo podél vody za cenu, že cesta vede mírnou oklikou. Cílem této práce bylo vytvoření nástroje pro automatické obohacování cest v grafu dopravní sítě o informace, které by vypovídaly o kvalitě cesty z hlediska jejího okolí. Nástroj získá všechny objekty v okolí dané cesty a každou cestu následně ohodnotí podle předem určených kategorií (zeleň, voda, rušné silnice). Tyto výsledky jsou následně vizualizovány v interaktivní webové aplikaci. Zároveň byly porovnány výsledné hodnoty pro několik vybraných cest oproti ručně určeným očekávaným hodnotám. Podle vizualizace i porovnání hodnot jsme došli k závěru, že navržený nástroj funguje pro většinu případů podle očekávání. Výsledek této práce umožňuje hlouběji analyzovat kvality cest nebo navázat na tuto práci plánovačem tras vhodných nejenom pro chodce a cyklisty.cze
dc.description.abstractConventional navigation can find the shortest or fastest route. Those routes might not be suitable for pedestrians or cyclists that might prefer ways leading through a park or by the water at the cost of a slight detour. This work aims to create a tool for automatic enrichment of every way in a transport network graph with such data that could convey information about nearby objects. The tool collects nearby objects around every way and then evaluates every way for each of the predefined categories (greenery, water, busy roads). The results were visualized in an interactive web application, and result values for a few selected ways were compared with predefined expected values. Based on this visualization and this comparison, we conclude that this method works in most cases as expected. The result of this work can be used for a more in-depth analysis of road networks or planning routes more suitable for both pedestrians and cyclists.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectOpenStreetMapcze
dc.subjectobohacenícze
dc.subjectcestacze
dc.subjecttrasacze
dc.subjectzeleňcze
dc.subjectvodacze
dc.subjectsilnicecze
dc.subjectokolícze
dc.subjectOpenStreetMapeng
dc.subjectenrichmenteng
dc.subjectwayeng
dc.subjectrouteeng
dc.subjectgreeneryeng
dc.subjectwatereng
dc.subjectroadeng
dc.subjectsurroundingseng
dc.titleObohacování grafů dopravních sítí o kontextové informace z OpenStreetMapscze
dc.titleEnriching Transport Network Graphs with Contextual Information from OpenStreetMapseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKřemen Petr
theses.degree.disciplineInformatika a počítačové vědycze
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record