Show simple item record

Actigraphy Data Analysis in Bipolar Disorder Patientsdc.contributor.advisorSchneider Jakub
dc.contributor.authorVáclav Hlaváč
dc.date.accessioned2020-06-10T11:11:47Z
dc.date.available2020-06-10T11:11:47Z
dc.date.issued2020-06-09
dc.identifierKOS-857604996705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/87641
dc.description.abstractBipolární porucha je duševní onemocnění s epizodickým průběhem, které způsobuje náhlé změny nálady, při kterých se člověk ocitá buď v depresi, nebo v mánii. Tato změna nálady je často doprovázena i změnou v chování a v míře vykazované fyzické aktivity. Tato práce uvádí krátký přehled informací o bipolární poruše a aktigrafii, metodě používané k záznamu aktivity. Zkoumá také rozdíly v pohybových aktivitách zaznamenaných v průběhu jednotlivých epizod a ve stavu euthymie. Dvě metody analýzy aktivity jsou představeny, neparametrická analýza aktigrafického záznamu a samplovací entropie. Tyto metody jsou poté použity k vlastní analýze, jejíž výsledky jsou následně popsány. Na základě provedené analýzy jsou sestrojeny klasifikátory rozlišující mezi aktivitami zaznamenanými v průběhu deprese, mánie a euthymie.cze
dc.description.abstractBipolar disorder is a mental illness with an episodic progress which causes abrupt mood changes, during which a person can experience either depression or mania. These mood changes are often accompanied by changes in behaviour and in the level of physical activity. This thesis gives an overview of bipolar disorder and actigraphy, a method used to record activity. It also investigates the differences between motor activities recorded during individual episodes and during euthymia. Two methods of activity analysis are described, nonparametric analysis and sample entropy. These methods are then used for the analysis itself, the results of which are consequently communicated. Based on the performed analysis, classificators are created with the aim to differentiate between the activities recorded during depression, mania and euthymia.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectbipolární poruchacze
dc.subjectaktigrafiecze
dc.subjectsamplovací entropiecze
dc.subjectkomplexitacze
dc.subjectklasifikacecze
dc.subjectbipolar disordereng
dc.subjectactigraphyeng
dc.subjectsample entropyeng
dc.subjectcomplexityeng
dc.subjectclassificationeng
dc.titleAnalýza aktigrafických dat pacientů trpících bipolární poruchoucze
dc.titleActigraphy Data Analysis in Bipolar Disorder Patientseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeCuesta-Frau David
theses.degree.disciplineInformatika a počítačové vědycze
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record