Show simple item record

UI adaptation based on emotional patterns of user behaviordc.contributor.advisorŠebek Jiří
dc.contributor.authorMarek Klement
dc.date.accessioned2020-06-10T11:10:51Z
dc.date.available2020-06-10T11:10:51Z
dc.date.issued2020-06-02
dc.identifierKOS-773337321605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/87597
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zaměřuje na vývoj frameworku pro adaptaci uživatelského rozhraní na základě emocí uživatele. Práce klade vysoký důraz na prozkoumání dostupných studií o zachycení emocí uživatelů a jejich použití pro odhalení nesrovnalostí v uživatelských rozhraních. Tyto studie pak práce využívá pro návrh několika možných navázání emocí na struktury aplikace a stanovení intervalů pro změnu právě těchto struktur. Hlavním cílem této práce je již zmíněný framework, který rozeznává emoce uživatele a adaptuje strukturu aplikace dle jeho potřeb. Na závěr je aplikace otestována na uživatelích pro porovnání výsledků několika druhů adaptivních struktur.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis focuses on the development of a framework for adapting the user interface based on user emotions. The base of this work is exploring the possibilities of studying the recognition of user emotions and their use to detect inconsistencies in user interfaces. These studies are used for emotion-based structures of applications and determine the interval for changing these structures. The main aspect of this work is the above-mentioned framework for recognizing the emotions of users and adapting the structure of the application according to its requirements. Finally, the application is tested on users to compare a couple of different adaptive structures.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectAdaptivní uživatelské rozhranícze
dc.subjectAdaptivní struktura aplikacecze
dc.subjectOS Androidcze
dc.subjectEmocecze
dc.subjectAdaptive user interfaceeng
dc.subjectAdaptive structureeng
dc.subjectAndroid OSeng
dc.subjectEmotionseng
dc.titleAdaptace UI založena na emočních vzorech chování uživatelecze
dc.titleUI adaptation based on emotional patterns of user behavioreng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeMannová Božena
theses.degree.disciplineSoftwarecze
theses.degree.grantorkatedra počítačůcze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record