Show simple item record

Pingl - A Progressive Web Applicationdc.contributor.advisorLedvinka Martin
dc.contributor.authorVojtěch Rychnovský
dc.date.accessioned2020-06-10T11:10:41Z
dc.date.available2020-06-10T11:10:41Z
dc.date.issued2020-06-03
dc.identifierKOS-773337302705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/87590
dc.description.abstractDíky webové aplikaci Pingl si mohou zákazníci gastro podniků objednat a zaplatit bez čekání, ať už si chtějí objednat takeaway na určitý čas, nebo již sedí v restauraci u stolu. Pro takeaway objednávky je nutná přehledná a intuitivní vstupní brána do aplikace, část, kde si zákazník vybere restaurace podle zadaných kritérií nebo podle lokace. Zároveň by měl uživatel mít možnost vidět i jednotlivá jídla v okolí. V rámci této práce byl naimplementován prototyp této vstupní brány ve formě progresivní webové aplikace (PWA). Výsledná aplikace byla uživatelsky otestována. Této implementaci předcházela detailní analýza PWA, jejich možností a omezení, která pro ně existují v operačních systémech různých mobilních i desktopových zařízení. Součástí práce je také analýza technologií pro vývoj PWA.cze
dc.description.abstractThanks to Pingl web application, gastro business customers can order and pay without waiting, whether they want to order a takeaway for a certain time or are already sitting at a restaurant table. For takeaway orders, a clear and intuitive gateway to the application is required. It is the part where the customer chooses a restaurant according to the entered criteria or the location. Also, the user should see individual meals nearby. In this work, the prototype of this gateway was implemented as a progressive web application (PWA). The resulted app was user-tested. This implementation was preceded by a detailed analysis of PWAs, their capabilities and limitations that exist for them in operating systems of various mobile and desktop platforms. The work also includes an analysis of technologies for PWA development.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectprogresivní webové aplikacecze
dc.subjectReactcze
dc.subjectPinglcze
dc.subjectProgressive Web Applicationseng
dc.subjectReacteng
dc.subjectPingleng
dc.titleProgresivní webová aplikace Pinglcze
dc.titlePingl - A Progressive Web Applicationeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKouba Zdeněk
theses.degree.grantorkatedra počítačůcze
theses.degree.programmeSoftwarové inženýrství a technologiecze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record