Show simple item record

Microprocessor control of stepper motors in plotterdc.contributor.advisorHlinovský Vít
dc.contributor.authorMarek Vlasák
dc.date.accessioned2020-06-10T11:10:34Z
dc.date.available2020-06-10T11:10:34Z
dc.date.issued2020-06-03
dc.identifierKOS-773337295805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/87579
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá návrhem ovládání jednobarevného plotteru, konstrukce pisátka a řešením vektorizace obrazu pro jeho vytištění na plotteru. Prvním cílem bylo navrhnout konstrukci nového pisátka pro plotter a následně vytvořit program pro řízení plotteru pomocí příkazu GCODE. Dalším cílem bylo najít způsob, jak vytisknout na plotteru obrázek. K tomuto byla použita série funkcí z knihovny openCV pro předzpracování obrazu a jeho následnou vektorizaci. Takto vektorizovaný obraz bylo třeba převést do formátu GCODE příkazů. Dále byl řešen způsob komunikace počítače s plotterem tak, aby byl plotter schopný přijmout korektně jednotlivé příkazy GCODE. Nakonec byla navržena uživatelsky přívětivá aplikace pro komunikaci s plotterem.cze
dc.description.abstractThis bachelor's thesis deals with the design of a one-color plotter control, the construction of a pen and the solution of vectorization of image for its printing on a plotter. The first goal was to design a new plotter pen and then create a program to control the plotter using the GCODE command. Another goal was to find a way to print an image on the plotter. For this, a series of functions from the openCV library was used for image preprocessing and its subsequent vectorization. The vectorized image had to be converted to GCODE command format. Furthermore, the method of communication between the computer and the plotter was solved so that the plotter was able to correctly accept individual GCODE commands. Finally, a user-friendly application for communication with the plotter was designed.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectplottercze
dc.subjectvektorizacecze
dc.subjectdetekce hrancze
dc.subjectGCODEcze
dc.subjectopenCVcze
dc.subjecttkintercze
dc.subjectplottereng
dc.subjectvectorizationeng
dc.subjectedge detectioneng
dc.subjectGCODEeng
dc.subjectopenCVeng
dc.subjecttkintereng
dc.titleMikroprocesorové řízení krokových motorů v plotterucze
dc.titleMicroprocessor control of stepper motors in plottereng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereePivoňka Pavel
theses.degree.grantorkatedra řídicí technikycze
theses.degree.programmeKybernetika a robotikacze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record