Show simple item record

Optimalization of production capacities of precast wall elements

dc.contributor.advisorŠulc Rostislav
dc.contributor.authorLenka Kosíková
dc.date.accessioned2020-02-12T23:52:10Z
dc.date.available2020-02-12T23:52:10Z
dc.date.issued2020-02-12
dc.identifierKOS-982516607405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/86806
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje na optimalizaci výroby stěnových prvků pomocí sklopných betonovacích stolů. Výroba stěnových prvků je ovlivňována řadou faktorů, které mohou průběh výroby narušit. Vlivem těchto faktorů dochází nejen ke snížení kvality vyráběných prvků, ale převážně k nežádoucím časovým prodlevám výroby. Práce se zaměřuje na průzkum těchto ovlivňujících faktorů a návrh možných variant řešení jejich optimalizace. Omezující faktory výroby jsou prověřovány z hlediska technické vybavenosti haly, používaných materiálů i technologie výroby.cze
dc.description.abstractThe thesis is focussed on the optimalization of the production of precast wall elements by using tilting tables. The production of precast wall elements is influenced by several factors which can affect the process of production. These factors at first can reduce the quality of the produced elements, but mainly lead to undesirable time delays in production. The thesis is focussed on exploration of these factors and the design of a new suggestion for optimization. Restriction factors of production such as the technical equipment of the hall, the materials used and the production technology are controlled.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectprefabrikovaný panelcze
dc.subjectstěnový panelcze
dc.subjectsklopný stůlcze
dc.subjectoptimalizacecze
dc.subjecttechnologie výrobycze
dc.subjectprecast elementeng
dc.subjectwall precast elementeng
dc.subjecttilting tableeng
dc.subjectoptimalizationeng
dc.subjectproduction technologyeng
dc.titleOptimalizace výrobních kapacit prefabrikovaných stěnových dílcůcze
dc.titleOptimalization of production capacities of precast wall elementseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.contributor.refereeŘezníček Jiří
theses.degree.disciplinePříprava, realizace a provoz stavebcze
theses.degree.grantorkatedra technologie stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record