Show simple item record

Evaluation of daylighting using Czech vs. European standarddc.contributor.advisorVychytil Jaroslav
dc.contributor.authorAdam Fencl
dc.date.accessioned2020-02-12T23:51:54Z
dc.date.available2020-02-12T23:51:54Z
dc.date.issued2020-02-12
dc.identifierKOS-982515816605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/86790
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na porovnání dvou normových přístupů k hodnocení množství denního osvětlení v budovách a jeho rovnoměrnost. Konkrétně jde o normy ČSN 730580-1 až 4 a normu ČSN EN 17037. Práce se také zaměřuje na stanovení množství denního osvětlení a jeho rovnoměrnosti rozložení v závislosti na okrajových podmínkách, jimiž jsou výšky stínících překážek, parametry okenních otvorů (poměr celkové plochy osvětlovacího otvoru a světlo-propustné plochy a dále na velikost okenních otvorů) a geometrie předsazených konstrukcí (šířky a vyložení lodžií a balkónů). Dále v této práci byly měřeny veličiny ovlivňující propustnost světla okenním otvorem, šlo o činitel propustnosti světla a činitele znečištění na vnější a vnitřní straně okenního otvoru.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis is focused on the comparison of two standard approaches to the assessment of the amount of daylight in buildings and its uniformity. Specifically, the standards are ČSN 730580-1 to 4 and ČSN EN 17037. The work is also focused on the determination of the amount of daylight and its uniformity of distribution depending on the boundary conditions, such as the height of screening obstacles, window opening parameters and light-permeable surfaces and the size of the window openings) and the geometry of the front constructions (width and lining of loggias and balconies). Furthermore, the variables affecting the light transmittance through the window opening were measured in this work, it was the light transmittance factor and the pollution factor on the outside and inside of the window opening.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectDenní osvětlenícze
dc.subjectčinitel denní osvětlenosticze
dc.subjectrovnoměrnost denního osvětlenícze
dc.subjectčinitel prostupu světlacze
dc.subjectčinitel znečištěnícze
dc.subjectpředsazené konstrukcecze
dc.subjectstínící překážkycze
dc.subjectosvětlovací otvorcze
dc.subjectDaylightingeng
dc.subjectdaylighting factoreng
dc.subjectuniformity of daylightingeng
dc.subjectlight transmission factoreng
dc.subjectpollution factoreng
dc.subjecthanging structureseng
dc.subjectshading obstacleseng
dc.subjectlight holeeng
dc.titleHodnocení denního osvětlení pomocí české vs. evropské normycze
dc.titleEvaluation of daylighting using Czech vs. European standardeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeKaňka Jan
theses.degree.disciplineBudovy a prostředícze
theses.degree.grantorkatedra konstrukcí pozemních stavebcze
theses.degree.programmeBudovy a prostředícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record