Show simple item record

Thermal Analysis of Roof Structures with Precast Prestressed Double T Shaped Panel Exposed to Firedc.contributor.advisorŠtefan Radek
dc.contributor.authorŠimon Pařízek
dc.date.accessioned2020-02-11T23:52:27Z
dc.date.available2020-02-11T23:52:27Z
dc.date.issued2020-02-11
dc.identifierKOS-986990309905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/86748
dc.description.abstractPředmětem této práce je provedení teplotní numerické analýzy zvolených skladeb střešních plášťů s betonovou vylehčující kazetou. Z těchto vylehčujících kazet je provedena střešní deska prefabrikovaného předpjatého TT panelu. Z hlediska požární odolnosti, resp. požárně dělící funkce, představují tyto kazety nejkritičtější oblast střešní konstrukce. V první části je pojednáno o teoretickém základu ohledně konstrukcí střech za požáru a matematického modelu teplotní analýzy vycházející z Fourierova zákona. Následující část vysvětluje samotný postup teplotní analýzy pomocí softwaru TempAnalysis včetně zahrnutí materiálových charakteristik jednotlivých vrstev střešních plášťů. Následuje popsání přípravy, realizace a vyhodnocení požárních zkoušek, které byly provedeny v požární laboratoři UCEEB ČVUT v Praze a v akreditované požární zkušebně PAVUS, a. s. ve Veselí nad Lužnicí. Závěrem práce je porovnání a vyhodnocení teplotní analýzy s výsledky zkoušek včetně závěrečného shrnutí výstupů práce.cze
dc.description.abstractThe subject of this thesis is to perform thermal analysis of selected roof cladding compositions with a concrete lightweight cassette. A ribbed slab of prestressed precast double T shaped panel is made from these lightweight cassettes. In terms of fire resistance (fire separation function), these cassettes represent the most critical area of the roof structure. The first part of the paper deals with the theoretical basics of roof structures under the fire. A mathematical model of heat transfer based on Fourier's law is described herein. The second part describes the preparation, implementation, and evaluation of fire tests, which were carried out in the fire laboratory of UCEEB CTU in Prague and in the accredited fire test laboratory PAVUS, a. s. in Veselí nad Lužnicí. Following is an explanation of the thermal analysis procedure using the TempAnalysis software including the material properties of individual layers of roof cladding. The conclusion of the thesis is a comparison and evaluation of the thermal analysis with the test results, including the final summary of the outputs.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectTeplotní analýzacze
dc.subjectpožárcze
dc.subjectvysoká teplotacze
dc.subjectbetoncze
dc.subjectminerální vlnacze
dc.subjectstřechacze
dc.subjecttepelné chovánícze
dc.subjectmateriálové vlastnosticze
dc.subjectpožární odolnostcze
dc.subjectteplotní profilcze
dc.subjectpožární zkouškycze
dc.subjectThermal analysiseng
dc.subjectfireeng
dc.subjecthigh temperatureeng
dc.subjectconcreteeng
dc.subjectmineral wooleng
dc.subjectroofeng
dc.subjectthermal behavioureng
dc.subjectmaterial propertieseng
dc.subjectfire resistanceeng
dc.subjecttemperature profileeng
dc.subjectfire testseng
dc.titleTeplotní analýza střešních plášťů prefabrikovaných předpjatých TT panelů vystavených požárucze
dc.titleThermal Analysis of Roof Structures with Precast Prestressed Double T Shaped Panel Exposed to Fireeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeChmelík Pavel
theses.degree.disciplineIntegrální bezpečnost stavebcze
theses.degree.grantorkatedra betonových a zděných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record