Show simple item record

Feasibility study of the alternative designs of dam on Martinicky creekdc.contributor.advisorBrouček Miroslav
dc.contributor.authorTomáš Procházka
dc.date.accessioned2020-02-11T23:51:44Z
dc.date.available2020-02-11T23:51:44Z
dc.date.issued2020-02-11
dc.identifierKOS-982513508305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/86707
dc.description.abstractV diplomové práci je řešen návrh zemní sypané přehrady na Martinickém potoce. Návrh je řešen ve dvou konstrukčních variantách, které se odlišuje použitým těsněním. Jedna varianta je se středním asfaltobetonovým těsněním a druhá s návodním těsněním z geomembrány. Práce vychází z historického projektu, který vznikl v roce 1974 a přejímá z něj profil pro založení hráze a rozmezí provozních hladin v nádrži. Práce kombinuje historické podklady s těmi dnešními a na jejich základě jsou v práci postupně pomocí výpočtů navrženy všechny funkční objekty a rozměry hráze. Výsledkem je tak konstrukční návrh hráze včetně objektů a výkresové dokumentace.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the design of the earth-fill dam on Martinicky creek. The design is solved in two construction variants. The first variant contains medium asphalt concrete core, and the other one uses a geomembrane shell. The work is based on a historical project established in 1974 and uses its profile for the dam foundation and operating water level spacing. Work combines historical and present data to calculate all the functional objects and dam dimensions. The result is the calculation and the design for ale the functional objects, including dam dimensions and drawing documentation.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectSypaná hrázcze
dc.subjectšachtový přelivcze
dc.subjectasfaltobetonové střední těsněnícze
dc.subjectnávodní těsnění z geomembránycze
dc.subjectEarth-fill dameng
dc.subjectconduit spillwayeng
dc.subjectasphalt concrete coreeng
dc.subjectgeomembran shelleng
dc.titleVariantní studie proveditelnosti vodního díla na Martinickém potocecze
dc.titleFeasibility study of the alternative designs of dam on Martinicky creekeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereePechar Jiří
theses.degree.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra hydrotechnikycze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record