Show simple item record

Church of Beheading of St. John the Baptist Dolní Chabry (Prague) - partial metrical documentationdc.contributor.advisorHodač Jindřich
dc.contributor.authorRadek Novotný
dc.date.accessioned2020-02-11T23:51:29Z
dc.date.available2020-02-11T23:51:29Z
dc.date.issued2020-02-11
dc.identifierKOS-864664123605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/86692
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá dokumentací kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech v Praze. Cílem této práce je vytvořit detailní prostorový model interiéru i exteriéru kostela, zhotovit fotoplány a ortofota dokumentující vnější stěny kostela a apsidu. Práce byla zhotovena ve spolupráci a dle požadavků zadavatele – Územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Praze.cze
dc.description.abstractThis thesis focuses on documentation of Church of Beheading of St. John the Baptist in Dolní Chabry in Prague. The main objective of this thesis is a creation of detailed spatial model of interior and exterior of the church, a creation of photoplans and orthophotos documenting external walls of the church and the apse. The outcomes were made in cooperation with client - Archaeological Department of the National Heritage Institute.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectLaserové skenovánícze
dc.subjectprostorový modelcze
dc.subjectfotogrammetriecze
dc.subjectměřická dokumentacecze
dc.subjectortofotocze
dc.subjectfotopláncze
dc.subjectGeomagiccze
dc.subjectTopoLcze
dc.subjectAgisoft Metashapecze
dc.subjectMicroStationcze
dc.subjectLaser scanningeng
dc.subjectspatial modeleng
dc.subjectphotogrammetryeng
dc.subjectsurvey documentationeng
dc.subjectorthophotoeng
dc.subjectphotoplaneng
dc.subjectGeomagiceng
dc.subjectTopoLeng
dc.subjectAgisoft Metashapeeng
dc.subjectMicroStationeng
dc.titleKostel Stětí sv. Jana Křtitele Dolní Chabry (Praha) - dílčí měřická dokumentacecze
dc.titleChurch of Beheading of St. John the Baptist Dolní Chabry (Prague) - partial metrical documentationeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeChmelíř Jiří
theses.degree.disciplineGeomatikacze
theses.degree.grantorKatedra geomatikycze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record