Show simple item record

Road Flyover Dačicedc.contributor.advisorJežková Jaromíra
dc.contributor.authorLubomír Hošek
dc.date.accessioned2020-02-10T23:51:26Z
dc.date.available2020-02-10T23:51:26Z
dc.date.issued2020-02-10
dc.identifierKOS-982516458805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/86679
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je prověření možnosti návrhu mimoúrovňové křižovatky ve městě Dačice v Jihočeském kraji. Jedná se o napojení plánovaného obchvatu (přeložky silnic II/151 a II/408) na stávající vedení silnice II/406 směr Telč. V rámci řešení bude mimoúrovňová křižovatka mezi obchvatem města a silnici II/406 zpracována ve stupni technické studie, a to ve dvou etapách. V první etapě bude provedena severní větev napojením na ulici Dělnickou a silnici II/406 okružní křižovatkou (bude řešeno jen situačně), kterou bude zřízena jednovětvová mimoúrovňová křižovatka. Ve druhé etapě bude doplněna jižní větev do tvaru deltovité mimoúrovňové křižovatky, která bude napojena na průjezdní úsek silnice II/406 stykovou křižovatkou. Diplomová práce řeší napojení mezi silnicí II/406 a napojení na plánovaný obchvat. Související úpravy nejsou předmětem řešení.cze
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to examine the possibility of design flyovers in Dacice in the South Region. It is the connection of the planned bypass (relocation of roads II / 151 and II / 408) on the existing management of road II / 406 direction Telč. As part of the solution, the grade-separated intersection between the bypass of the city and the II / 406 road will be processed in the technical study stage in two stages. In the first phase will be carried northern branch connection to the street Workers and road II / 406 roundabout (will be solved only situationally), which will set up a single-flyover. In the second stage, the southern branch will be completed in the form of a delta-grade intersection, which will be connected to the transit section of road II / 406 by a junction. The diploma thesis deals with the connection between the road II / 406 and the connection to the planned bypass. Related adjustments are not being solved.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectmístní komunikacecze
dc.subjectmimoúrovňová křižovatkacze
dc.subjectsilnice II. třídycze
dc.subjectokružní křižovatkacze
dc.subjectstyková křižovatkacze
dc.subjectobchvatcze
dc.subjectlocal roadseng
dc.subjectroad flyover II. class roadseng
dc.subjectroundabouteng
dc.subjectjoining intersectioneng
dc.subjectbypasseng
dc.titleMimoúrovňová křižovatka Dačicecze
dc.titleRoad Flyover Dačiceeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeHrdina Pavel
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra silničních stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record