Show simple item record

Motivation in technical subject teachingdc.contributor.advisorMrázková Kateřina
dc.contributor.authorAnna Švejdarová
dc.date.accessioned2020-02-09T23:51:15Z
dc.date.available2020-02-09T23:51:15Z
dc.date.issued2020-02-09
dc.identifierKOS-587864195505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/86667
dc.description.abstractBakalářská práce je rozdělena do dvou částí, na část teoretickou a praktickou. Teoretická část bakalářské práce je věnována analýze literatury, orientované na problematiku motivace. Analýza je zaměřena na vymezení pojmu a na shrnutí teorie motivace. Druhá část bakalářské práce je věnována vlastní tvorbě architektonických vycházek. Ty mají sloužit jako důležitý motivační prvek v jarních a podzimních měsících. Posláním architektonických vycházek je seznámení žáků s architektonicky hodnotnými pražskými stavbami, které mají reprezentovat jednotlivá slohová období. Ke každé vycházce je vytvořen jeden pracovní list pro žáky a jeden manuál pro učitele. Vycházky mají umožnit žákům snazší zapamatování učiva odborného předmětu a intenzivní prožitek architektonického i uměleckého díla.cze
dc.description.abstractBachelor thesis is devided into two parts, theoretical and practical. Theoretical part is devoted to analysis of motivation-oriented literature. Analysis is targeted on theory of motivation in technical subject teaching. In bachelor thesis is defined the concept of motivation and comprehension of the theory of motivation. Second part of bachelor thesis is devoted to creation of architecture walks. It should work as important motivation element in subject Architecture during spring and autumn months. Function of architecture walks is introduction to important Prague buildings, which should represent each important architectural style. To every single architecture walk is created worksheet for students and manual for teachers.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectmotivacecze
dc.subjectsociální potřebycze
dc.subjectkognitivní potřebycze
dc.subjectpotřeby vlivucze
dc.subjectpracovní listycze
dc.subjectmanuálycze
dc.subjectvycházky za architekturoucze
dc.subjectmotivationeng
dc.subjectsocial needseng
dc.subjectcognitive needseng
dc.subjectneed of powereng
dc.subjectworksheetseng
dc.subjectmanualseng
dc.subjectarchitecture walkseng
dc.titleMotivace v předmětech odborné výukycze
dc.titleMotivation in technical subject teachingeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeVaněček David
theses.degree.disciplineUčitelství odborných předmětůcze
theses.degree.grantoroddělení pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeSpecializace v pedagogicecze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record