Show simple item record

Design and implementation of a two-way conversion module between x-definition and XML Schemadc.contributor.advisorTrojan Václav
dc.contributor.authorTomáš Šmíd
dc.date.accessioned2020-02-06T23:52:08Z
dc.date.available2020-02-06T23:52:08Z
dc.date.issued2020-02-06
dc.identifierKOS-882930739405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/86609
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá analýzou a návrhem algoritmu pro obousměrný převod formátů X-definice a XML schéma. Práce dále popisuje problémové části transformace zmíněných datových formátů. Výsledný algoritmus je implementován jako nadstavba volně dostupné knihovny X-definice od společnosti Syntea software group a.s. v programovacím jazyce Java.cze
dc.description.abstractThis master's thesis describes analysis and design of bidirectional algorithm for transformation of X-definition and XML schema formats. Furthermore thesis discusses problematic parts of transformation of mentioned data formats. Final algorithm is implemented in Java programming language and using open source library named X-definition of company Syntea software group a.s as dependency.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectX-definicecze
dc.subjectXML schémacze
dc.subjectXSDcze
dc.subjectXMLcze
dc.subjectvalidace XML W3C XML Schéma 1.0cze
dc.subjecttransformace datových formátůcze
dc.subjectJavacze
dc.subjectX-definitioneng
dc.subjectXML schemaeng
dc.subjectXSDeng
dc.subjectXMLeng
dc.subjectXML validationeng
dc.subjectW3C XML Schema 1.0eng
dc.subjecttransformation of data formatseng
dc.subjectJavaeng
dc.titleNávrh a implementace modulu pro obousměrný převod mezi formáty x-definice a XML Schémacze
dc.titleDesign and implementation of a two-way conversion module between x-definition and XML Schemaeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeValenta Michal
theses.degree.disciplineWebové a softwarové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra softwarového inženýrstvícze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record