Show simple item record

HALL OF RESIDENCE DEJVICEdc.contributor.advisorRothbauer Zdeněk
dc.contributor.authorJana Věnečková
dc.date.accessioned2020-02-06T10:51:51Z
dc.date.available2020-02-06T10:51:51Z
dc.date.issued2020-01-31
dc.identifierKOS-866637245705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/86554
dc.description.abstractCílem diplomové práce bylo navrhnout studentské městečko s přidanou občanskou vybaveností v Praze 6 – Dejvicích. Součástí analýz je určení vhodné polohy pro jeho výstavbu a navržení urbanismu území. Tato diplomová práce se dále podrobněji věnuje konkrétnímu bloku v areálu studentského městečka. Cílem bylo navrhnout multifunkční studentské koleje se společenskými prostory a kulturním zázemím. Navržené bydlení pro vysokoškoláky má celkovou kapacitu 462 lůžek. Jsou zde navrženy pokoje jednolůžkové a dvojlůžkové. V projektu je celkem 11 typů buněk. Sociální zařízení je řešené vždy v rámci buňky. Některé jsou s kuchyňskou linkou, některé bez kuchyňské linky, kterou nahrazuje společná kuchyňka pro více buněk. Většina pokojů disponuje vlastní lodžií hlubokou 0,5m. Kulturní zázemí je zajištěno velkorysým multifunkčním sálem s kapacitou 242 míst k sezení. Flexibilní uspořádání sálu umožňuje pořádání koncertů, divadla, přednášek, workshopů či se může proměnit v malé kino. Nová výstavba potřebuje dostatečnou občanskou vybavenost. Celý parter v 1.NP i 2.NP je určený pro nové obchody a služby lokálního charakteru, které budou adekvátní k požadavkům studentů, zároveň budou sloužit i veřejnosti. V návrhu vzniká bistro, kavárna, obchod s potravinami, obchod s drogerií, kadeřnictví, tisk, papírnictví, knihkupectví a další pronajímatelné prostory. Střešní zahrada skýtá prostor pro společné venkovní aktivity. Na střeše je prostor na společné aktivity jako je např. petanque apod. Je zde i prostor na letní grilování v návaznosti na dvě společné kuchyňky. Potřebná kapacita podzemního parkování pro vysokoškolské koleje je 92 stání (z toho 90% vázaných a 10% návštěvnických). Celková navržená kapacita je 134. Zbylá místa jsou počítána pro návštěvníky multifunkčního sálu a pro živý parter s obchodní vybaveností.cze
dc.description.abstractThe aim of this diploma thesis is to design a hall of residence with added amenities in Prague 6 - Dejvice. Part of the analyzes is to determine a suitable location for its construction and to propose urban planning of the area. This diploma thesis is further devoted to a specific block in the hall of residence. The aim was to design multifunctional student dormitories with social spaces and cultural facilities. The proposed housing for university students has a total capacity of 462 beds. There are designed single and double rooms. There are 11 cell types in the project. Sanitary facilities are always solved within the cell. Some are with kitchen, some without kitchen, which is replaced by a shared kitchen for more cells. Most rooms have their own loggia depth of 0.5 m. Cultural facilities are provided by a generous multifunctional hall with a capacity of 242 seats. The flexible layout of the hall allows for concerts, theater, lectures, workshops or can be transformed into a small cinema. New construction needs sufficient civic amenities. The whole ground floor on the first and second floors is designed for new shops and services of a local nature, which will be adequate to the requirements of students and will also serve the public. The design creates a bistro, cafe, grocery store, drugstore, hairdresser, printing, stationery, bookstore and other rentable space. The rooftop garden offers space for common outdoor activities. On the roof there is space for common activities such as petanque, etc. There is also a space for summer barbecue in connection with two common kitchens. The necessary underground parking capacity for college dormitories is 92 parking spaces (90% of which are bound and 10% visitor). The total suggested capacity is 134. The remaining seats are calculated for the visitors of the multifunctional hall and for the living parterre with commercial facilities.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectstudentcze
dc.subjectkolejecze
dc.subjectstudentskýcze
dc.subjectbydlenícze
dc.subjectstudentské městečkocze
dc.subjectDejvicecze
dc.subjectPrahacze
dc.subjectvysoká školacze
dc.subjectkampuscze
dc.subjectstudenteng
dc.subjectdormitoryeng
dc.subjecthousingeng
dc.subjecthall of residenceeng
dc.subjectDejviceeng
dc.subjectPragueeng
dc.subjectcollegeeng
dc.subjectcampuseng
dc.titleSTUDENTSKÉ KOLEJE DEJVICEcze
dc.titleHALL OF RESIDENCE DEJVICEeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeAlinče Jan
theses.degree.disciplineArchitekturacze
theses.degree.grantorústav navrhování Icze
theses.degree.programmeArchitektura a urbanismuscze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record