Show simple item record

Creation of bill of quantities from building information modeldc.contributor.advisorVitásek Stanislav
dc.contributor.authorAdam Hruška
dc.date.accessioned2020-02-05T23:52:13Z
dc.date.available2020-02-05T23:52:13Z
dc.date.issued2020-02-05
dc.identifierKOS-982513719805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/86475
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou tvorby soupisu prací pomocí metodiky BIM a následného použití pro potřeby položkového rozpočtu. Tvorba položkového rozpočtu na bázi informačního modelu BIM není jednoznačná či standardizovaná. Diplomová práce popisuje možný způsob využívající identifikačního kódu. Metoda využívající identifikačního kódu byla v diplomové práci prakticky aplikovaná a byl vytvořen oceněný soupis prací. Cílem praktické části diplomové práce je nejen popsání a demonstrování metody využívající identifikační kódy, ale také její srovnání s tradiční manuální metodou pro tvorbu soupisu prací.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the problematic of creating an bill of quantities using the BIM methodology and subsequent use for the needs of the budget. BIM information budgeting is not unambiguous or standardized. The diploma thesis describes a possible way using an identification code. The method using an identification code is practically applied in the thesis and valuated bill of quantities was created. The aim of the practical part of the thesis is not only to describe and demonstrate the method using identification codes, but also to compare it with the traditional manual method for creating bill of quantities.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectBIMcze
dc.subjectsoupis pracícze
dc.subjectinformační modelovánícze
dc.subjectBIM 5Dcze
dc.subjectBIMeng
dc.subjectBill of quantitieseng
dc.subjectInformation modelingeng
dc.subjectBIM 5Deng
dc.titleTvorba soupisu prací z informačního modelu stavbycze
dc.titleCreation of bill of quantities from building information modeleng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeFritz Tomáš
theses.degree.disciplineProjektový management a inženýringcze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky a řízení ve stavebnictvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record