Show simple item record

Design of Experimental Green Roof Irrigated by Greywater

dc.contributor.advisorSněhota Michal
dc.contributor.authorJan Pipta
dc.date.accessioned2020-02-05T23:52:00Z
dc.date.available2020-02-05T23:52:00Z
dc.date.issued2020-02-05
dc.identifierKOS-982513507505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/86465
dc.description.abstractTato práce řeší návrh modelu experimentální zelené střechy, na němž bude testována možnost závlahy šedou vodou a její vliv na půdní charakteristiky střeš-ních substrátů. Návrh byl proveden na základě rešerše literatury, která se zabývá problematikou čištění odpadních vod, zelených střech a také umělých mokřadů. Tvorba fyzikálního modelu se opírá o matematický model proudění vody v soustavě nádrží. K sestavení matematického modelu byly laboratorně zjištěny půdní charakteristiky zvolených materiálů předpokládaného souvrství experi-mentální střechy. Výstupem této práce je návrh experimentální sestavy ve výkre-sové dokumentace a doporučených průtoků pro provoz. Model sestává ze dvou nerezových van vhodných pro umístění venku. První menší nádrž reprezentuje předčištění umělým mokřadem. Umělý mokřad je navržený jako systém nádržek, otvorů a přelivů zajišťující rovnoměrnou distribuci vody do druhého části mode-lu, kterou je extenzivní zelené střecha. Odtok z tohoto segmentu je monitorován průtokoměrem. Plocha modelu je přibližně 1x2 m a výška včetně podstavce se pohybuje okolo 1,1 m. Tato práce slouží jako podklad pro výzkum znovuvyužití šedé vody na experimentální zelené střeše.cze
dc.description.abstractThis thesis proposes the design of an experimental green roof where the greywater irrigation and its impact on the soil characteristic of green roof sub-strates will be tested. The design was based on the research of literature about the issues of the wastewater treatment, green roofs also about the constructed wetlands. The design of a physical model was based on a mathematical model of water flow in the soil. For the building of a physical model was necessary to find the experimental green roof materials soil characteristics through several labora-tory tests. The output of this thesis is the draft of an experimental green roof and recommended operational values of greywater flow. The model includes two stainless steel tanks suitable for outdoor application. The first smaller tank rep-resents water treatment on a constructed wetland. Constructed wetland was de-signed as system of spillways and holes which provide steady distribution of the grey water to the other part. The second part represents an extensive green roof. The outflow is monitored by a flowmeter. The area of the model is approximately 1x2 m and the height is about 1,1 m. This thesis tends to be a basis for following experiments that will use the experimental set-up in research into greywater re-use.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectŠedá vodacze
dc.subjectudržitelnostcze
dc.subjectumělý mokřadcze
dc.subjectzávlahacze
dc.subjectzelená střechacze
dc.subjectpůdní charak-teristikycze
dc.subjectčištění odpadních vodcze
dc.subjectGrey watereng
dc.subjectsustainabilityeng
dc.subjectconstructed wetlandeng
dc.subjectgreen roofeng
dc.subjectsoil characteris-ticseng
dc.subjectwastewater treatmenteng
dc.titleNávrh experimentální zelené střechy zavlažované šedou vodoucze
dc.titleDesign of Experimental Green Roof Irrigated by Greywatereng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeChorazy Tomáš
theses.degree.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra hydromeliorací a krajinného inženýrstvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record