Now showing items 1-20 of 160

  • Analýza srážko-odtokových poměrů v povodí Frauenweissenbach 

   Author: Slavíková Lucie; Supervisor: Dostál Tomáš; Opponent: Hála Robin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   V diplomové práci "Analýza srážko-odtokových poměrů v povodí Frauenweissenbach" je popsán výpočet stoletého průtoku s využitím srážko-odtokového modelování v software HEC-HMS. Analýza je provedena pro povodí toku ...
  • Biocentrum Doubice 

   Author: Mlčkovská Zuzana; Supervisor: Vokurka Adam; Opponent: Kučerová Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Citlivostní analýza vstupních parametrů modelu HEC-HMS 

   Author: Vlasák Karel; Supervisor: Kavka Petr; Opponent: Hanel Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Tato diplomová práce se zabývá citlivostní analýzou vstupních parametrů hydrologického modelu HEC-HMS. Jedná se o parametry CN (číslo odtokové křivky), počáteční ztráta, procento nepropustných ploch a doba zdržení. Analýza ...
  • Časový vývoj odtokových poměrů v oblasti Kladna 

   Author: Borčová Jana; Supervisor: Dostál Tomáš; Opponent: Dobrovský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Detailní analýza proudových poměrů v údolní nivě 

   Author: Rosenbergová Eva; Supervisor: Valentová Jana; Opponent: Filip Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Experimentální výzkum infiltrace do substrátu zelené střechy 

   Author: Šebestová Jana; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Jelínková Vladimíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
  • Fyzikální a hydraulické charakteristiky technogenní půdy pro dešťové zahrady 

   Author: Hečková Petra; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Pyšková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Tato diplomová práce se zabývá posouzením změny půdní struktury a hydraulických charakteristik člověkem vytvořených půd používaných v zasakovacích zařízeních typu dešťová zahrada. Dešťové zahrady se nedávno staly populární ...
  • Hodnocení charakteristik povrchového odtoku a ztráty půdy během vegetační sezóny 

   Author: Hažerová Lada; Supervisor: Davidová Tereza; Opponent: Kroulík Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
  • Hrazení bystřin v povodí LP č. 9 Lužické Nisy 

   Author: Tomáš Horák; Supervisor: Vokurka Adam; Opponent: Křovák František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Předmětem diplomové práce je řešit problematiku hrazení bystřin v lokalitě blízko obce Panenská Hora v Libereckém kraji. Práce je zhotovena jako projektová dokumentace stupně DSP, dokumentace pro stavební povolení. V ...
  • Hydrologická bilance malých vodních nádrží 

   Author: Anna Tceliapina; Supervisor: David Václav; Opponent: Beran Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-03)
   Daná diplomová práce je věnovaná problematice bilance malých vodních nádrží. Byla sestavena bilanční rovnice a byl dán předpoklad, že přítok podzemní vody bude jedním z prvků ovlivňujících tuto bilanci. V teoretické části ...
  • Identifikace cest preferenčního proudění v kambizemní půdě pomocí infiltračního experimentu s barevným stopovačem 

   Author: Škrna David; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Tesař Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
  • Infiltrace do půdy pod solárními fotovoltaickými panely: laboratorní experimentální studie 

   Author: Haladejová Olga; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Tesař Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Klimatická změna na povodí Košáteckého potoka 

   Author: Šifaldová Alžběta; Supervisor: Dočkal Martin; Opponent: Bolom Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Klimatická změna na povodí Křetínky 

   Author: Valentová Jana; Supervisor: Dočkal Martin; Opponent: Dědič Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Klimatická změna na povodí Liběchovky 

   Author: Lipták Michal; Supervisor: Dočkal Martin; Opponent: Kos Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Klimatická změna na povodí Mrliny 

   Author: Beran Martin; Supervisor: Dočkal Martin; Opponent: Bolom Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Klimatická změna na povodí Smědé 

   Author: Svitková Ivana; Supervisor: Dočkal Martin; Opponent: Dědič Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Klimatická změna na povodí Zlatého potoka 

   Author: Kvasničková Veronika; Supervisor: Dočkal Martin; Opponent: Nosková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Křešický potok - přírodě blízká úprava vodního toku 

   Author: František Novotný; Supervisor: Vokurka Adam; Opponent: Vrána Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-21)
   Tato diplomová práce se zabývá vypracováním dokumentace ke stavebnímu povolení, dle vyhlášky 499/2006 Sb., k revitalizaci Křešického potoka v úseku dlouhém přibližně 1 km. Cílem je přírodě blízká úprava toku, s ohledem na ...
  • Malá vodní nádrž V Zářezu (k.ú.Bílý Kostel nad Nisou) 

   Author: Klára Vejvalková; Supervisor: David Václav; Opponent: Křovák František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-03)
   Diplomová práce je dle zadání zpracována formou projektové dokumentace pro stavební povolení, rozšířená o některé přílohy, odpovídající projektu pro realizaci stavby. Jedná se o dokumentaci malé vodní nádrže V Zářezu v ...