Show simple item record

Marketing support of e-shop

dc.contributor.advisorŠtěpánek Petr
dc.contributor.authorKristýna Slepičková
dc.date.accessioned2020-02-05T23:51:29Z
dc.date.available2020-02-05T23:51:29Z
dc.date.issued2020-02-05
dc.identifierKOS-780409366905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/86440
dc.description.abstractTato diplomová práce se zaměřuje zejména na internetový marketing, jeho nástroje a jejich ná-slednou analýzu pro vybraný internetový obchod. Diplomová práce je rozvržena na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá vymezením předmětu komunikace a internetovým marketingem. Dále je teoretická část zamě-řena na definování nástrojů e-commerce a online marketingových nástrojů, které jsou detailně rozepsány. Praktická část vychází z teoretické části, kde je představen internetový obchod a vy-hotovena analýza konkurence a analýza online marketingových aktivit, jež e-shop využívá. Hlav-ním přínosem práce je analýza internetových nástrojů marketingu pro vybraný internetový ob-chod a doporučení pro jeho rozvoj prostřednictvím vybraných online nástrojů.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis is focused mainly on the internet marketing, tools and their subsequent analysis for selected internet shop. The diploma thesis is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part of this diploma thesis deals with the definition of the subject of communication and internet marketing. The next theoretical part focuses on the definition of e-commerce tools and online marketing tools, which are analyzed in detail. The practical part is based on the theoretical part, where the e-shop is introduced, and the analysis of the competition and the analysis of the online marketing activities used by the e-shop are completed. The main contribution of this work is the analysis of internet marketing tools for selected internet business and recommendations for its development through selected online tools.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectinternetový marketingcze
dc.subjecte-shopcze
dc.subjectreklamacze
dc.subjectGooglecze
dc.subjectsrovnávače cencze
dc.subjectPPCcze
dc.subjectinternet marketingeng
dc.subjecte-shopeng
dc.subjectadvertisingeng
dc.subjectGoogleeng
dc.subjectprice comparison shopping systemseng
dc.subjectPPCeng
dc.titleMarketingová podpora internetového obchoducze
dc.titleMarketing support of e-shopeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.contributor.refereeHlava Eduard
theses.degree.disciplineProjektové řízení inovací v podnikucze
theses.degree.grantoroddělení veřejné správy a regionálních studiícze
theses.degree.programmeŘízení rozvojových projektůcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record