Show simple item record

Evaluation of investments for selected investordc.contributor.advisorFreiberg František
dc.contributor.authorMatěj Med
dc.date.accessioned2020-02-01T23:51:36Z
dc.date.available2020-02-01T23:51:36Z
dc.date.issued2020-02-01
dc.identifierKOS-883223150905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/86301
dc.description.abstractTématem diplomové práce je hodnocení investičních projektů, které se naskytly vybranému investorovi. Investiční projekty jsou zaměřeny na výstavbu bytového domu v Praze. Cílem této práce je vypracování podkladů pro rozhodnutí, na který projekt investičního projektu se zaměřit a následně jej zrealizovat. Vybrat na základě efektivnosti daných investičních projektů a jejich rizicích. Teoretická část popisuje metody, ekonomické ukazatele, které se zabývají hodnocením investic, jejich kritéria využitá při hodnocení a rizika s těmito projekty spojená. Praktická část se zaměřuje na představení investora, seznámení s předrealizační a realizační části stavby. Poté jsou zde popsány dva investiční záměry na které navazuje vypracovaná analýza a to díky poznatkům nabytých v teoretické části. Na základě analýzy hodnot vycházející z propočtů, je navrženo doporučení projektu.cze
dc.description.abstractThe topic of the diploma thesis is the evaluation of investment projects that have occurred to the selected investor. Investment projects are focused on the construction of an apartment building in Prague. The aim of this work is to elaborate documents for deciding on which project of the investment project to focus and then implement it. Select based on the effectiveness of the investment projects and their risks. The theoretical part describes the methods, economic indicators that deal with the evaluation of investments, their criteria used in the evaluation and the risks associated with these projects. The practical part focuses on the introduction of the investor, familiarization with the pre-implementation and implementation part of the construction. Then there are described two investment projects, which is followed by the analysis, thanks to the knowledge acquired in the theoretical part. Based on the analysis of the values based on the calculations, the project recommendation is proposedeng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectHodnocení investiccze
dc.subjectinvestiční projektcze
dc.subjectkritéria investiccze
dc.subjectefektivnostcze
dc.subjectrizikocze
dc.subjectInvestment evaluationeng
dc.subjectinvestment projecteng
dc.subjectinvestment criteriaeng
dc.subjectefficiencyeng
dc.subjectriskeng
dc.titleHodnocení investic pro vybraného investoracze
dc.titleEvaluation of investments for selected investoreng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeZajíček Mario
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika podnikucze
theses.degree.grantorústav řízení a ekonomiky podnikucze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record