Show simple item record

Bearing Unit of Car Wheel Assemblydc.contributor.advisorTajzich Václav
dc.contributor.authorRobert Fiedler
dc.date.accessioned2020-02-01T23:51:27Z
dc.date.available2020-02-01T23:51:27Z
dc.date.issued2020-02-01
dc.identifierKOS-784822662305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/86294
dc.description.abstractTato diplomová práce se věnuje valivým ložiskům; automobilovým, ložiskovým jednotkám a uložení kola u osobních automobilů. V první části jsou představeny ložiskové jednotky, jejich rozdělení, specifika, konstrukční uspořádání, stejně tak, jako jejich mazání, těsnění, poruchy či montáž. Obdobně jsou v první části popsány typy uložení a zavěšení kol v různých koncepcích osobních automobilů. Druhá část práce se týká návrhu inovace blíže specifikovaného, stávajícího, konstrukčního řešení uložení kol u vybraného modelu automobilu. Je představena metodika návrhového výpočtu pro stanovené jízdní stavy a vytvořen univerzální program pro výpočet trvanlivosti ložisek. Detailně jsou popsány principy, výhody a nevýhody jednotlivých řešení a nutná konstrukční opatření. Vše je podloženo výkresovou dokumentací. V závěrečné části je uvažován vliv přesnosti výroby ložiskových komponent na funkci a životnost ložiska. V této části byla provedena série měření určitých parametrů vybraných ložisek s důrazem na přesnost jejich vyrobení a bylo provedeno jejich vzájemné porovnání.cze
dc.description.abstractThis dissertation is devoted to rolling bearings; cars bearing units and wheel mounts on cars In the first part, different bearing elements are introduced, along with their distribution, specification, construction layout and related lubrication, seal, defects or assembly. Additionally, methods of mounting wheels in different car concepts are described. The second part is focused on creating an innovation of current design solution of wheel mounts on selected cars. Methodology of design calculation is introduced for states of ride and a unique universal program was created for calculating the durability of bearing units. Principles, advantages and disadvantages of all solutions and necessary design action are described in detail. All explanations are supported by drawing documentation. In the final part, the influence of production accuracy on bearing units function and durability is considered. In this section, a series of various parameters measurement of preselected bearing units with focus on the production accuracy were done and compared to one another.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectLožiskacze
dc.subjectložiskové jednotkycze
dc.subjectkolová jednotkacze
dc.subjectuložení kolacze
dc.subjectnápravycze
dc.subjectBearingseng
dc.subjectbearings uniteng
dc.subjectwheel uniteng
dc.subjectwheel bearingeng
dc.subjectaxleseng
dc.titleKolová jednotka osobního vozu a ložiskové uloženícze
dc.titleBearing Unit of Car Wheel Assemblyeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeVrána Tomáš
theses.degree.disciplineDopravní, letadlová a transportní technikacze
theses.degree.grantorústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidelcze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record