Show simple item record

Asynchronous iterative solvers

dc.contributor.advisorŠimeček Ivan
dc.contributor.authorMartin Quarda
dc.date.accessioned2020-01-30T23:52:49Z
dc.date.available2020-01-30T23:52:49Z
dc.date.issued2020-01-30
dc.identifierKOS-1073034268905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/86240
dc.description.abstractPráce se zabývá třemi algoritmy hledajícími řešení lineárních soustav rovnic. Ty zvládnou vyřešit omezenou skupinu matic. Vybrané algoritmy jsou Jacobiho, Gauss-Seidelova a SOR metoda. Implementoval jsem je sekvenčně a paralelně. Při sekvenční implementaci se blížím rychlostí alternativní implementaci. Paralelní zrychlení se škáluje skoro lineárně s počtem jader až do velikosti matice odpovídající velikosti cache paměti.cze
dc.description.abstractThe work deals with three algorithms for solving linear system of equations. Matrix indicating the system of equations must meet a few prerequisites before selected algorithms handle the problem. Selected algorithms are Jacobi method, Gauss-Seidel method and SOR method. Algorithms are being implemented sequentially, parallel and then I compare their convergence speed with each other.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectimplementace algoritmucze
dc.subjectJacobiho metodacze
dc.subjectSOR metodacze
dc.subjectGauss-Seidelova metodacze
dc.subjectparalelní programovánícze
dc.subjectPythoncze
dc.subjectCythoncze
dc.subjectC++cze
dc.subjectOpenMPcze
dc.subjectalgorithm implementationeng
dc.subjectJacobi methodeng
dc.subjectGauss-Seidel methodeng
dc.subjectSOR methodeng
dc.subjectparallel programmingeng
dc.subjectPythoneng
dc.subjectCythoneng
dc.subjectC++eng
dc.subjectOpenMPeng
dc.titleAsynchronní iterativní řešičecze
dc.titleAsynchronous iterative solverseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeLangr Daniel
theses.degree.disciplineTeoretická informatikacze
theses.degree.grantorkatedra teoretické informatikycze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record