Show simple item record

Production process optimization by automatic monitoringdc.contributor.advisorZoubek Lukáš
dc.contributor.authorPavel Chalupianský
dc.date.accessioned2020-01-30T23:52:10Z
dc.date.available2020-01-30T23:52:10Z
dc.date.issued2020-01-30
dc.identifierKOS-860412652105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/86205
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem optimalizace podpůrného procesu kontroly podmínek v akvaponickém systému. Optimalizace je zaměřena na automatizaci doposud manuálně prováděných činností. Na začátku práce je uvedena teorie nutná pro analýzu a optimalizaci podnikových procesů, dále teorie týkající se ekonomického hodnocení projektu. Následně se další část zaobírá vlastnostmi a funkčností zkoumaného akvaponického systému a je analyzován současný stav daného podpůrného procesu. Na základě požadavků podniku a provedené analýzy současného stavu procesu je pak vytvořen návrh jeho optimalizace za využití technologií internetu věcí. V závěru práce je porovnáno navržené řešení optimalizace s řešením od specializované firmy a s řešením stávajícím. S ohledem na ekonomickou efektivnost jednotlivých řešení a po posouzení výhod i nevýhod, které s sebou nesou, je pak doporučeno nejvhodnější řešení pro daný podnik.cze
dc.description.abstractWithin the diploma thesis, I deal with the optimization of the support process that takes care of conditions control in the aquaponic system. Optimization is focused on the automation of manual activities performed so far. At the beginning of the thesis, I introduce a theory necessary for analysis and optimization of business processes as well as a theory about the economic evaluation of the project. Subsequently, I deal with the properties and functionality of the studied aquaponic system and analyse the current state of the support process. Based on the requirements of the company and the analysis of the current state of the process, I design its optimization using the technologies of the Internet of Things. At the end of the thesis, I compare my solution of optimization with a solution from a specialized company and the existing one. Concerning the economic efficiency of individual solutions and its advantages and disadvantages, then I choose the most suitable solution for the given company.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPodnikový procescze
dc.subjectvýrobní procescze
dc.subjectřízení výrobycze
dc.subjectautomatizace procesucze
dc.subjectprocesní analýzacze
dc.subjectanalýza a měření prácecze
dc.subjectmonitorování procesucze
dc.subjectmapování procesucze
dc.subjectUML notacecze
dc.subjectoptimalizace procesůcze
dc.subjectreengineering procesucze
dc.subjectklíčové ukazatele výkonnosticze
dc.subjectakvaponiecze
dc.subjectekonomická efektivnost investicecze
dc.subjectinternet věcícze
dc.subjectpodniková inovacecze
dc.subjectBusiness processeng
dc.subjectproduction processeng
dc.subjectproduction managementeng
dc.subjectprocess automationeng
dc.subjectprocess analysiseng
dc.subjectanalysis and measurement of workeng
dc.subjectprocess monitoringeng
dc.subjectprocess mappingeng
dc.subjectUML notationeng
dc.subjectprocess optimizationeng
dc.subjectprocess reengineeringeng
dc.subjectkey performance indicatiorseng
dc.subjectaquaponicseng
dc.subjecteconomic efficiency of the investmenteng
dc.subjectInternet of Thingseng
dc.subjectbusiness innovationeng
dc.titleOptimalizace výrobního procesu pomocí automatického monitorování provozucze
dc.titleProduction process optimization by automatic monitoringeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereePolan Jan
theses.degree.disciplineEkonomika a řízení elektrotechnikycze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky, manažerství a humanitních vědcze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record