Show simple item record

Hybrid vehicle without a classical or planetary gearbox

dc.contributor.advisorToman Rastislav
dc.contributor.authorMichal Musil
dc.date.accessioned2020-01-30T23:52:00Z
dc.date.available2020-01-30T23:52:00Z
dc.date.issued2020-01-30
dc.identifierKOS-780406016505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/86197
dc.description.abstractMoje bakalářská práce se zabývá přehledem a porovnáním současných hybridních pohonných ústrojí, jejich popisem a simulací jízdního cyklu vozidla tohoto typu v programu GT-Suite. Ve své práci uvedu jednotlivé typy hybridních, pohonných systémů a porovnám je na základě konfigurací jejich jednotlivých komponentů a jejich chování během provozu. Následně se blíže zaměřím na konstrukci pohonných ústrojí a různých řešení pohonů bez použití převodovky, a to u vozidel: 2017 Honda Accord Hybrid a 2015 Koenigsegg Regera. Na závěr uvedu výsledky mojí práce při vytváření simulačního modelu hybridního vozidla na základě dostupných informací z vozidla Honda Accord Hybrid 2017. Celý proces tvorby modelu, zapojení jednotlivých komponent a výsledné simulace v programu GT-Suite společnosti Gamma Technologies LLC byl prováděn pod vedením vedoucího práce, pana Ing. Rastislava Tomana.cze
dc.description.abstractMy bachelor thesis deals with an overview and comparison of current hybrid powertrains, their description and simulation of a driving cycle of this type of vehicle in the GT-Suite program. In my work I will introduce various types of hybrid propulsion systems and compare them based on configurations of their individual components and their behavior during operation. Subsequently, I will focus on the design of powertrains and drive solutions without the use of a transmission: 2017 Honda Accord Hybrid and 2015 Koenigsegg Regera. In conclusion, I will present the results of my work of creating a simulation model of a hybrid vehicle based on available information from the Honda Accord Hybrid 2017. The whole process of model creation, involvement of an individual components and the resulting simulation in the GT-Suite program of Gamma Technologies LLC was carried out under the supervision of the bachelor thesis supervisor Ing. Rastislav Toman.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjecthybridní pohoncze
dc.subjectpřevodovkacze
dc.subjectHondacze
dc.subjectKoenigseggcze
dc.subjectsimulacecze
dc.subjectGT-Suitecze
dc.subjecthybrid drivetraineng
dc.subjectgearboxeng
dc.subjectHondaeng
dc.subjectKoenigseggeng
dc.subjectsimulationeng
dc.subjectGT-Suiteeng
dc.titleHybridní vozidlo bez klasické nebo planetové převodovkycze
dc.titleHybrid vehicle without a classical or planetary gearboxeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeHeřmanová Jolana
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidelcze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record