Show simple item record

Prototype application for indoor navigation with evaluation using crowdsourcingdc.contributor.advisorMalý Ivo
dc.contributor.authorBarbora Šourková
dc.date.accessioned2020-01-30T09:51:26Z
dc.date.available2020-01-30T09:51:26Z
dc.date.issued2020-01-29
dc.identifierKOS-881195503605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/86151
dc.description.abstractPo velkém úspěchu globálních navigačních satelitních systémů ve venkovním prostředí se výzkum začal přesouvat dovnitř budov a výzkumníci začali přemýšlet nad tím, zda by bylo možné poskytovat takové služby i uvnitř budov. Dodnes neexistuje žádný vnitřní navigační systém, který by se vyrovnal globálním navigačním satelitním systémům z hlediska globálního pokrytí, vysoké přesnosti, krátké latence, vysoké dostupnosti, vysoké integrity a nízkých nákladů. Systémy založené na signálových vysílačích vyžadují stabilní a drahou infrastrukturu a navíc poskytují pouze omezenou přesnost. Tato práce podává zprávu o výsledcích výzkumu zaměřeného na návrh uživatelského rozhraní mobilní aplikace pro sběr a hodnocení navigačních dat pomocí crowdsourcingu. Podkladem pro návrh této práce je proces lidské navigace a orientace v prostředí založený na rozpoznávání určitých jedinečných objektů a vizuálních stop na trase. Data, jmenovitě orientační body, shromážděna v našem návrhu řešení, představují nízkonákladovou techniku fingerprintingu, která se v tomto výzkumu ukázala být proveditelná a použitelná pro účely navigace.cze
dc.description.abstractFollowing the great success of Global Navigation Satellite Systems (GNSS) in outdoor environment, the focus of research has shifted indoors, exploring whether such or similar services could be provided for the indoor navigation as well. To this day, there is no system that possesses the excellent performance of GNSS in terms of global coverage, high accuracy, short latency, high availability, high integrity and low costs. Systems based on signal transmitters require stable and costly architecture and on top of that they only provide limited accuracy. In this thesis, we report on results of the research focused on designing the user interface of mobile application for collecting and evaluating navigation data using crowdsourcing. The human navigation and orientation process based on recognition of certain unique objects and visual clues is the foundation of this work. The data, namely the landmarks, collected in our design represent a low-cost fingerprinting technique which proved feasible and usable in this research.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectnavigace interiéremcze
dc.subjectnavigace podle významných bodů na trasecze
dc.subjectcrowdsourcingcze
dc.subjectmobilní aplikacecze
dc.subjectindoor navigationeng
dc.subjectlandmark–based navigationeng
dc.subjectmap–free navigationeng
dc.subjectcrowdsourcingeng
dc.subjectmobile applicationeng
dc.titlePrototyp aplikace pro davové ověřování parametrů při navigaci interiéremcze
dc.titlePrototype application for indoor navigation with evaluation using crowdsourcingeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeVystrčil Jan
theses.degree.grantorkatedra počítačůcze
theses.degree.programmeSoftwarové inženýrství a technologiecze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record