Show simple item record

Secondary usage of discarded batteries from electric vehiclesdc.contributor.advisorKrálík Tomáš
dc.contributor.authorLukáš Janota
dc.date.accessioned2020-01-30T08:51:16Z
dc.date.available2020-01-30T08:51:16Z
dc.date.issued2020-01-29
dc.identifierKOS-860412654605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/86137
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá problematikou vyřazených bateriových článků z dynamicky rozvijícího se sektoru elektromobility. Cílem práce bylo zjištění a zhodnocení vhodných oblastí aplikací těchto baterií v návaznosti na principy cirkulární ekonomiky, udržitelného rozvoje a technických parametrů. Za účelem naplnění cíle práce byla provedena rozsáhlá teoretická analýza oblasti elektromobility a v ní aktuálně využívaných bateriových technologií s důrazem na jejich technické a ekonomické parametry. Pro naplnění myšlenky sekundárního využití baterií byl detailněji analyzován a popsán proces degradace bateriových článků. V poslední pasáži teoretické části byly identifikovány možné stacionární aplikace vyřazených baterií, aktuální legislativní rámec a ekonomické aspekty ovlivňující současný sektor akumulace. V praktické části práce byl navržen v programovacím prostředí MATLAB matematický model velkokapacitního bateriového úložiště, které poskytuje službu automatické regulace frekvence v síti. Model je rámcově založen na aktuálních podmínkách a požadavcích na poskytovatele této služby výkonové rovnováhy v Německu. Ověření funkčnosti modelu, identifikace možných rizik a optimalizace provozní strategie úložiště byly provedeny aplikací historických dat frekvence v ES ČR. Pro potřebu posouzení ekonomické efektivnosti dané investice byly vytvořeny tři základní scénáře, jejichž průběh byl navržen s respektováním možných budoucích scénářů vývoje na poli evropského propojeného trhu se SVR a regulační energií. V závěru práce byl ekonomický model podroben citlivostním analýzám zkoumající vliv změn kritických parametrů, tak i změn provozních stavů úložiště během let provozu.cze
dc.description.abstractThis master thesis deals with a problematic of discarded battery cells from the field of electromobility which is developing quite fast. The main goal of this thesis was to find out possible applications of these batteries and their critical evaluation due to basic principles of circular economy context, sustainable development, and, last but not least, their remaining technical parameters. To fulfill the purpose of this thesis, there was done wide theoretical analysis of current and near development of the field of electromobility in EU and battery types which are used nowadays in electric vehicles. Battery analysis was performed with emphasis on the battery cell degradation process to respect the idea of the second life of batteries. In the last part of the theoretical section, there were identified possible stationary applications of these batteries under a current legal frame. Furthermore, economical aspects of accumulation of energy were included. The practical part of the thesis contains a mathematical model of the battery energy storage system which will be providing the automation process of frequency regulation in the power grid. This model was programmed in the development environment of software MATLAB. The model is based on the main conditions and requirements for providers of frequency regulation service in Germany. Correct function and control strategy optimization of the battery model was tested by applying historical data of frequency deviation in the Czech Republic power grid. For the purpose of the economic evaluation of storage, several future development scenarios were designed regarding currently arising and forming interconnected regulation energy market across the EU. At the end of the thesis, economical model was subjected to sensitivity analysis of critical parameters changes and also of possible changes in operating conditions.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectElektromobilitacze
dc.subjectTechnologie bateriových článkůcze
dc.subjectŽivotní cyklus bateriecze
dc.subjectDruhotné využití bateriícze
dc.subjectBateriový systém ukládání energiecze
dc.subjectSlužby výkonové rovnováhycze
dc.subjectRegulace frekvencecze
dc.subjectElectromobilityeng
dc.subjectBattery Cell Technologyeng
dc.subjectBattery Life Cycleeng
dc.subjectSecondary Battery Usageeng
dc.subjectBattery Energy Storage Systemeng
dc.subjectNetwork Support Serviceseng
dc.subjectEU market for ancillary serviceseng
dc.subjectFrequency Controleng
dc.titleDruhotné využití vyřazených baterií z elektromobilůcze
dc.titleSecondary usage of discarded batteries from electric vehicleseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeMareček Petr
theses.degree.disciplineEkonomika a řízení energetikycze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky, manažerství a humanitních vědcze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record