Show simple item record

Automated Battery Testing Station (SAM 3)dc.contributor.advisorHrzina Pavel
dc.contributor.authorMichal Hruška
dc.date.accessioned2020-01-28T23:51:37Z
dc.date.available2020-01-28T23:51:37Z
dc.date.issued2020-01-28
dc.identifierKOS-860412651505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/86078
dc.description.abstractSoučástí diplomové práce je dokumentace postupného rozvoje stanice automatického měření (S.A.M.3), jehož cílem je pracoviště pro parametrizaci velkokapacitních akumulátorových článků. Na základě provedené rešerše akademických prací LFSEZ jsou implementovány metody a postupy, jak z hlediska softwarového, tak hardwarového. V případě hardwarového jsou naznačeny jednotlivé funkční bloky stanice. Z hlediska softwarového jsou popsány vytvořené Labview aplikace pro parametrizaci akumulátorových článků. Jedním z přínosů je implementace impulzní diagnostiky, která se řádí mezi méně probádané oblasti pro testování. Teoretický základ impulzní diagnostiky je rozšířen o znalosti elektrostatických modelů s popisem mechanismu přenosu elektrického náboje.cze
dc.description.abstractThis thesis covers documentation of the gradual development of the automatic measurement station also called S.A.M.3. The main focus is a workplace for parameterization of large-capacity accumulator cells. Based on the research of LFSEZ's academic papers. Methods and procedures are implemented. In the case of hardware, individual function blocks of the station are documented. From the software point of view, created LabVIEW applications for parameterization of accumulator cells are described. One of the contributions is the implementation of impulse diagnostics, which can be classified as a less explored area on the field of diagnostics. On the theoretical level, impulse diagnostics is extended by a description of electrostatic models describing the mechanism of electric charge transfer.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectATE systémcze
dc.subjectS.A.M.3cze
dc.subjectLabVIEWcze
dc.subjectdiagnostikacze
dc.subjectelektrochemické zdrojecze
dc.subjectimpulzní odezvacze
dc.subjectATE systemeng
dc.subjectS.A.M.3eng
dc.subjectLabVIEWeng
dc.subjectdiagnosticseng
dc.subjectelectrochemical sourceseng
dc.subjectimpulse responseeng
dc.titleAutomatizovaná stanice pro testování baterií (SAM 3)cze
dc.titleAutomated Battery Testing Station (SAM 3)eng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeKmínek Matěj
theses.degree.disciplineTechnologické systémycze
theses.degree.grantorkatedra elektrotechnologiecze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record