Show simple item record

Multi-agent MPC protocols for microgrid energy management and optimizationdc.contributor.advisorHengster-Movric Kristian
dc.contributor.authorPavel Elis
dc.date.accessioned2020-01-28T23:51:30Z
dc.date.available2020-01-28T23:51:30Z
dc.date.issued2020-01-28
dc.identifierKOS-773337354005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/86072
dc.description.abstractNavržení efektivního a spolehlivého řízení mikrosítí s vysokým podílem energie z obnovitelných zdrojů, je jednou z výzev při jejich nasazení. Prediktivní řízení (MPC) systému je slibný přístup, jak vyřešit tento problém v určitém časovém horizontu. Tento přístup umožňuje integraci řízení na základě minimalizace funkce, která dává do souvislosti různé druhy nákladů a omezení systému, ve vazbě na výrobu a spotřebu energie. Navržené multiagentní MPC řízení bylo vyvinuto jako dvoustupňová architektura, založená na konsensuálním algoritmu více agentů, který zajišťuje výkonovou rovnováhu v mikrosíti a centralizovaném MPC, který zefektivňuje řízené procesy tak, aby dosáhly vytyčených cílů. Při zkoumání navržených simulací byla ověřena předpokládaná korelace získaných výsledků a řídicích parametrů. Dále byla identifikována a analyzována situace s nejvyšším zlepšením ve srovnání s výsledky referenční řídící architektury. Na základě výsledků testů řídicího protokolu na testovaných datech, které byly měřeny v reálné mikrosíti, je vidět možnost významného snížení nákladů na provoz mikrosítě. Navrhované řešení tedy ukazuje vhodnost jeho implementace a přínos, jak pro provozovatele mikrosítí, tak pro zákazníky distribuční soustavy.cze
dc.description.abstractOne of the challenges of microgrids under the influence of high shares of intermittent renewable energy sources (RES) is an effective and reliable control. Model predictive control (MPC) is a promising approach to solve this problem for a specified time horizon since it allows integrating of a cost-minimizing objective function and system boundaries while taking power demand and supply into account. An agent-based MPC scheme was developed as a two-level architecture based on multi-agent control system (MAS) consensus algorithm providing power balance in the microgrid and centralized MPC that is aspiring to streamline the control processes to reach the targeted objectives. During the examination of the simulated results, the expected correlation of the result properties and control parameters was found. Additionally, the situations with the highest improvement ratio in comparison with the results of the reference control architecture were discovered and analysed. Based on the results, a significant cost reduction can be seen in most of the tested datasets that were measured on a real-life microgrid solution. Therefore, the implementation of the suggested control can prove to be appropriate and beneficial for microgrid operators and grid customers.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectEnergetický systémcze
dc.subjectMikrosíťcze
dc.subjectMultiagentní řízenícze
dc.subjectMPCcze
dc.subjectKonsensuscze
dc.subjectPower systemeng
dc.subjectMicrogrideng
dc.subjectMulti-agent controleng
dc.subjectMPCeng
dc.subjectConsensuseng
dc.titleMultiagentní MPC protokoly pro energetickou optimalizaci mikrosítěcze
dc.titleMulti-agent MPC protocols for microgrid energy management and optimizationeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeMüller Zdeněk
theses.degree.disciplineKybernetika a robotikacze
theses.degree.grantorkatedra řídicí technikycze
theses.degree.programmeKybernetika a robotikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record