Show simple item record

The Desing of Traffic Control at the Intersection Stanová x Emílie Dvořákové

dc.contributor.advisorRůžička Jiří
dc.contributor.authorMichaela Víznerová
dc.date.accessioned2020-01-10T23:51:23Z
dc.date.available2020-01-10T23:51:23Z
dc.date.issued2020-01-10
dc.identifierKOS-779031884105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/85939
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá návrhem SSZ na průsečné křižovatce Stanová x Emilie Dvořákové v Teplicích. Pomocí provedeného průzkumu se zjistí hodnoty intenzit křižovatky a posoudí se vhodnost zavedení SSZ pomocí výpočtů dopravních intenzit a zohlednění všech potřebných kritérií. Navrhne se řízení křižovatky pomocí pevných signálních plánů a tento návrh se pomocí počítačového simulačního softwaru PTV Vissim ověří a dále zhodnotí. Součástí bakalářské práce je i alternativní varianta zlepšení plynulosti a bezpečnosti dopravy.cze
dc.description.abstractBachelor thesis deals with the design of traffic lights at the intersection of Stanová x Emilie Dvořákové in Teplice. The survey will determine the intersection intensity values and assess the suitability of the traffic lights control by calculating traffic intensities and taking into account all the necessary criteria. The intersection control will be designed using fixed signal plans and this design will be verified and further evaluated using the computer simulation software PTV Vissim. Part of the bachelor thesis is also an alternative variant of improving the flow and safety of transport.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectSvětelná signalizacecze
dc.subjectkřižovatkacze
dc.subjectTeplicecze
dc.subjectintenzita dopravycze
dc.subjectkapacita křižovatkycze
dc.subjectmikrosimulacecze
dc.subjectTraffic lightseng
dc.subjectintersectioneng
dc.subjectTepliceeng
dc.subjecttraffic intensityeng
dc.subjectintersection capacityeng
dc.subjectmicrosimulationeng
dc.titleNávrh SSZ na křižovatce Stanová x Emílie Dvořákové v Teplicíchcze
dc.titleThe Desing of Traffic Control at the Intersection Stanová x Emílie Dvořákovéeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereeKrystína Cikhrardtová
theses.degree.disciplineDopravní systémy a technikacze
theses.degree.grantorústav dopravní telematikycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record