Show simple item record

Study of the Cycle Route between Benešov nad Ploučnicí and Česká Kamenice

dc.contributor.advisorČarský Jiří
dc.contributor.authorBarbora Jedličková
dc.date.accessioned2019-09-13T22:51:50Z
dc.date.available2019-09-13T22:51:50Z
dc.date.issued2019-09-13
dc.identifierKOS-780128813105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/85377
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce "Studie cyklistické trasy v úseku Benešov nad Ploučnicí - Česká Kamenice" je zhodnotit stávající stav cyklistických tras a vyhledání vhodného vedení cyklistické trasy v úseku Benešov nad Ploučnicí - Česká Kamenice, včetně návaznosti na existující i navrhované regionální trasy a návaznosti na síť místních komunikací. Je zde popsán současný stav cyklistických komunikací včetně okolí. Práce se zabývá dvěma variantami vedení cyklistické trasy a jejich značení. Zároveň řeší dvě problémová místa s potencionálním konfliktem s motorovou dopravou.cze
dc.description.abstractThe subject of the bachelor thesis "Study of the cycle route between Benešov nad Ploučnicí and Česká Kamenice is to evaluate the current state of cycling routes and find suitable cycling route between Benešov nad Ploučnicí and Česká Kamenice, including links to existing and proposed regional routes and suitable connection to local communications. It describes the current state of cycling roads, including the surroundings. The thesis deals with two variants of cycling route management and their marking. At the same time it solves two problematic places with potential conflict with motor transport.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectStudiecze
dc.subjectbezpečnostcze
dc.subjectcyklotrasycze
dc.subjectproblémová místacze
dc.subjectkřižovatkycze
dc.subjectStudyeng
dc.subjectsafetyeng
dc.subjectcycle routeseng
dc.subjectproblematic placeseng
dc.subjectcrossroadseng
dc.titleStudie cyklistické trasy v úseku Benešov nad Ploučnicí - Česká Kamenicecze
dc.titleStudy of the Cycle Route between Benešov nad Ploučnicí and Česká Kameniceeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereeLipl Martin
theses.degree.disciplineDopravní systémy a technikacze
theses.degree.grantorústav dopravních systémůcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record