Show simple item record

Analysis and Modelling of Supplying Process

dc.contributor.advisorTeichmann Dušan
dc.contributor.authorAnna Fedorova
dc.date.accessioned2019-09-11T22:52:33Z
dc.date.available2019-09-11T22:52:33Z
dc.date.issued2019-09-11
dc.identifierKOS-821733053305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/85350
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce "Analýza a modelování procesu zásobování" je optimalizace řízení zásob tabákových výrobků. Teoretická část práce zahrnuje seznámení s logistickými procesy, statistickou analýzu časového průběhu poptávky a popis metodiky řízení zásob. Praktická část práce obsahuje použití statistické analýzy a metodu optimalizace řízení zásob popsanou v teoretické části. Praktická část dále obsahuje porovnání dosažených řešení s reálným stavem.cze
dc.description.abstractThe subject of the bachelor thesis "Analysis and Modeling of Supplying Process" is to optimize the inventory management of tobacco products. The theoretical part includes an introduction to logistics processes, a statistical analysis of the time course of demand and a description of inventory management methodologies. The practical part includes the use of statistical analysis and the method of inventory management optimization described earlier in the theoretical part. The practical part also contains a comparison of the achieved solutions with the real state.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectZásobacze
dc.subjectmodel zásobovánícze
dc.subjectChí-kvadrát testcze
dc.subjectreálná poptávkacze
dc.subjectspotřebacze
dc.subjectdodávkacze
dc.subjectdodací lhůtacze
dc.subjectnákladová funkcecze
dc.subjectoptimální velikost dodávkycze
dc.subjectSupplyeng
dc.subjectsupplying modeleng
dc.subjectChi-square testeng
dc.subjectreal demandeng
dc.subjectconsumptioneng
dc.subjectdeliveryeng
dc.subjectdelivery timeeng
dc.subjectcost functioneng
dc.subjectoptimum delivery sizeeng
dc.titleAnalýza a modelování procesu zásobovánícze
dc.titleAnalysis and Modelling of Supplying Processeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereeMadryová Anna
theses.degree.disciplineLogistika a řízení dopravních procesůcze
theses.degree.grantorústav logistiky a managementu dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record