Show simple item record

Usage of the Air Rescue Service Helicopter at Nightdc.contributor.advisorŠpilka Pavel
dc.contributor.authorMichael Fousek
dc.date.accessioned2019-09-11T22:52:30Z
dc.date.available2019-09-11T22:52:30Z
dc.date.issued2019-09-11
dc.identifierKOS-782061170705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/85343
dc.description.abstractCílem mé práce je zhodnotit využití vrtulníku letecké záchranné služby ve 24 hod. režimu na všech stanovištích na území České republiky. V úvodu práce je popsán vývoj systému letecké záchranné služby na našem území až do současnosti. Následuje rozbor legislativních požadavků na provoz a způsoby použití vrtulníku pro lety v noci za účelem záchrany života. Závěr práce se zabývá vyhodnocením zavedení 24 hod. režimu. Pro zhodnocení jsem použil záznamy o letech ze středisek zajišťujících nepřetržitý provoz. Jednotlivé lety jsem zanesl do mapy a procentuálně vyjádřil. Na základě nákresů a procentuálních hodnot jsem vyhodnotil, zda zavést nepřetržitý provoz na všech střediscích, či nikoliv.cze
dc.description.abstractThe aim of my work is to evaluate the use of helicopters of the Air Rescue Service on a 24 hour schedule at all stations in the Czech Republic. The introduction describes the development of the air rescue system in our country to the present situation. The following is an analysis of the legislative requirements for operations and ways of using a helicopter for night life-saving flights. The conclusion of the thesis deals with the evaluation of the implementation of the 24-hour schedule. For the evaluation, I used flight records from the centers providing continuous operation. I entered the flights on a map and determined the percentage. Based on the drawings and percentage values, I evaluated whether to introduce Continuous operation at all centers or not.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectČRcze
dc.subjectletecká záchranná službacze
dc.subjectsoukromé firmycze
dc.subjectstátní provozovatelécze
dc.subjectstřediskacze
dc.subject24 hod. provozcze
dc.subjectCzech Republiceng
dc.subjectAir Rescue Serviceeng
dc.subjectprivate operatorseng
dc.subjectstate operatorseng
dc.subjectcenterseng
dc.subject24-hour operationeng
dc.titlePoužití vrtulníku letecké záchranné služby v nocicze
dc.titleUsage of the Air Rescue Service Helicopter at Nighteng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKraus Jakub
theses.degree.disciplineLetecká dopravacze
theses.degree.grantorústav letecké dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record