Show simple item record

The Influence of Weather on Maintenance and Operation of Airport Movement Areadc.contributor.advisorKameníková Iveta
dc.contributor.authorTereza Dvořáková
dc.date.accessioned2019-09-08T22:51:38Z
dc.date.available2019-09-08T22:51:38Z
dc.date.issued2019-09-08
dc.identifierKOS-779032618805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/85285
dc.description.abstractPředmětem této bakalářské práce je návrh a doporučení nejvhodnějších modelů strojů pro zimní údržbu pohybové plochy na Letišti Václava Havla v Praze s cílem maximálně zefektivnit údržbové práce. Výběr strojů vychází z reálné poptávky pražského letiště po nových vozech zimní údržby. Porovnání technických parametrů vozů předcházel průzkum a analýza trhu s vozy pro zimní údržbu. Doporučení konkrétních strojů je rozděleno do čtyř kategorií dle typů vozidel, které pražské letiště poptává. Dále je práce zaměřena na vývoj autonomních vozidel určených pro zimní údržbu letištní plochy a možnosti jejich nasazení v reálném provozu. Část bakalářské práce je věnována vlivu meteorologických jevů na údržbu pohybové plochy a také konkrétním postupům zimní a letní údržby na Letišti Václava Havla v Praze.cze
dc.description.abstractThe subject of this bachelor thesis is a recommendation for the most suitable winter maintenance machine models for the Václav Havel Airport Prague with the aim to maximize the efficiency of maintenance works. The choice of the machines is based on the true demand of Prague Airport. The comparison of technical parameters of the machines was preceded by an analysis of the market with airport winter maintenance mechanization. The recommendation of concrete vehicles is divided into four categories according to the types of machines that Prague Airport is looking for. This thesis is also focused on the development of autonomous vehicles designed for winter maintenance of the airport movement area and the possibility of utilization of autonomous machines in the real operation. Another part of this thesis is dedicated to the influence of meteorological conditions on the maintenance of the airport movement area. Also included is a description of concrete winter and summer movement area maintenance procedures used at the Václav Havel Airport Prague.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectautonomní vozycze
dc.subjectletištěcze
dc.subjectmeteorologiecze
dc.subjectstroje pro zimní údržbu pohybové plochycze
dc.subjectúdržba pohybové plochycze
dc.subjectairporteng
dc.subjectautonomous vehicleseng
dc.subjectmaintenance of the airport movement areaeng
dc.subjectmeteorologyeng
dc.subjectwinter maintenance machineseng
dc.titleVliv meteorologických podmínek na údržbu a provoz pohybové plochy letištěcze
dc.titleThe Influence of Weather on Maintenance and Operation of Airport Movement Areaeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKurzweil Libor
theses.degree.disciplineLetecká dopravacze
theses.degree.grantorústav letecké dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record