Show simple item record

Application of segmented semiconductor detectors for runaway electron diagnosticsdc.contributor.advisorMarčišovský Michal
dc.contributor.authorMarek Tunkl
dc.date.accessioned2019-09-06T13:51:37Z
dc.date.available2019-09-06T13:51:37Z
dc.date.issued2019-09-01
dc.identifierKOS-778483569405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/85212
dc.description.abstractPři plazmatickém výboji v tokamacích může být část elektronů urychlena k relativistickým rychlostem. Tyto, takzvané ubíhající elektrony (RE), mohou poškodit části komory vystavené plazmatu a přilehlou diagnostiku. U velkých zařízení jako je právě budovaný tokamak ITER, by mohlo být takovéto poškození fatální. Polovodičové detektory jsou široce používány ve fyzice vysokých energií jako dráhové detektory. Tento typ detektorů by mohl být novým typem diagnostiky RE. PH32 vyčítací čip pro polovodičové detektory je vyvíjen Centrem aplikované fyziky a pokročilých detekčních systémů na FJFI, ČVUT. Stripový detektor na bázi tohoto čipu byl použit k přímé diagnostice ubíhajících elektronů uvnitř komory. Naměřená data byla porovnána s existujícími diagnostikami. Ve většině případů odpovídají data polovodičového detektoru měření tvrdého rentgenového záření (HXR). V ostatních případech byl rozdíl diskutován.cze
dc.description.abstractDuring plasma discharge in tokamaks, part of electrons can be accelerated to relativistic velocities. These so-called runaway elections (RE) can cause severe damage to plasma-facing components or adjacent diagnostics. This damage can be critical for the operation of large devices such as currently developed tokamak ITER. Semiconductor detectors are widely used in high energy physics as particle tracking detectors. This type of detector can be a new form of RE diagnostics. Readout chip for semiconductor detectors PH32 is being developed by the Center of Applied Physics and Advanced Detection Systems, FNSPE, CTU. Strip detector based on this chip has been used as an in-vessel diagnostic for direct detection of runaway electrons. Measured data were compared with existing diagnostics. In most cases data from semiconductor detector match hard X-ray (HXR) measurements. In other cases, additional dependencies are discussed.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPH32cze
dc.subjectpolovodičové detektorycze
dc.subjecttokamakcze
dc.subjectubíhající elektronycze
dc.subjectPH32eng
dc.subjectsemiconductor detectorseng
dc.subjecttokamakeng
dc.subjectrunaway electronseng
dc.titleAplikace segmentovaných polovodičových detektorů pro diagnostiku ubíhajících elektronůcze
dc.titleApplication of segmented semiconductor detectors for runaway electron diagnosticseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKulhánek Petr
theses.degree.disciplineFyzika a technika termojaderné fúzecze
theses.degree.grantorkatedra fyzikycze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record