Show simple item record

Hydrodynamic Plasma Simulations for X-Ray Laser Realizationdc.contributor.advisorKuchařík Milan
dc.contributor.authorMartin Šach
dc.date.accessioned2019-09-06T10:51:41Z
dc.date.available2019-09-06T10:51:41Z
dc.date.issued2019-09-01
dc.identifierKOS-695600188905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/85211
dc.description.abstractRentgenové lasery mají mnoho potenciálních aplikací napříč vědními obory, ať už se jedná o rentgenovou mikroskopii, materiálovou analýzu nebo mikrolitografii. Způsob realizace rentgenového laseru, který využívá laserem vytvořené plasma jako médium, se zdá být s ohledem na dosažitelné intenzity laserového záření velice perspektivní. V této práci jsou shrnuty metody hydrodynamických simulací interakce několika laserových pulzů s pevným terčem za účelem vytvoření optimálního plasmového média pro realizaci rentgenového laseru. Značná pozornost je věnována teoretickému odvození numerického schématu, které bylo pro tuto práci implementováno. Správnost implementace je ověřena na několika úlohách, jejichž analytické řešení je známo. Je zde provedena simulace interakce několika pulzů s pevným železným terčem. Ta je zpracována pomocí navrženého modelu pro určení koeficientu zisku a to pro konkrétní laserující přechod v neonu podobném železe. Výsledný prostorový profil koeficientu zisku je srovnán s obdobnou simulací popsanou v literatuře.cze
dc.description.abstractX-ray lasers have potential applications in many fields of study, ranging from x-ray microscopy, material anlysis to microlitography. Plasma based x-ray lasers that utilize plasma as a medium do pose a great potential regarding highly intesive laser beams. In this work a hydrodynamic simulation of multiple laser pulses iteracting with a solid target is summarized. The aim of the simulation is the optimization of plasma created in this interaction as a potential laser medium. Great attention is paid to the theoretical foundations of the used numerical scheme as this was reimplemented to code. This code is then verified with multiple problems for which analytical solution is available. A simulation of solid target interacting with multiple laser pulses is then performed and further postprocessed with the proposed model of gain coefficient estimation. This is done for a particular transition in neon-like iron. Resulting spatial gain profile is compared with similar work described in literature.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectrentgenový lasercze
dc.subjecthydrodynamické simulacecze
dc.subjectkoeficient ziskucze
dc.subjectplasmacze
dc.subjectneonu podobné železocze
dc.subjectx-ray lasereng
dc.subjecthydrodynamic simulationseng
dc.subjectgain coefficienteng
dc.subjectplasmaeng
dc.subjectneon-like ironeng
dc.titleHydrodynamické simulace plazmatu pro realizaci rentgenového laserucze
dc.titleHydrodynamic Plasma Simulations for X-Ray Laser Realizationeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereePšikal Jan
theses.degree.disciplineFyzika a technika termojaderné fúzecze
theses.degree.grantorkatedra fyzikycze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record