Show simple item record

First experiment with liquid lithium on tokamak COMPASS divertordc.contributor.advisorHoráček Jan
dc.contributor.authorJan Čečrdle
dc.date.accessioned2019-09-05T11:51:45Z
dc.date.available2019-09-05T11:51:45Z
dc.date.issued2019-08-31
dc.identifierKOS-695599814705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/85186
dc.description.abstractJednou z klíčových překážek pro zvládnutí komerčního provozu termonukleární elektrárny, je přehřívání divertoru. Výzkum poslední dobou ukazuje, že tepelný tok na divertor fúzního reaktoru ITER a budoucích reaktorů, jako je například DEMO, bude tak vysoký, že wolframové monobloky, ze kterých bude divertor reaktoru ITER zkonstruován, nemusejí nápor tepelným tokem plazmatu dlouhodobě vydržet. Řešením tohoto problému mohou být tekuté kovy (kovy s nízkým bodem tání), pro které riziko poškození krystalické mřížky nehrozí. Jedním z návrhů pro implementaci tekutých kovů do divertoru tokamaku je takzvaný kapilární porézní systém. Tato práce ze zabývá prvním experimentem s tímto systémem na tokamaku COMPASS.cze
dc.description.abstractOne of the key obstacles in acheaving commercialy viable thermonuclear power plant is the overheating of divertor. Recent research shows, that heatflux from plasma to the divertor at ITER reactor, or future reactors such as DEMO, might be so high, that over time the wolfram monoblocks, which the divertor is constructed from, might not be able to withstand it. Liquid metals (metals with low melting points), for which the destruction of crystalline lattice is not threatening, might provide a solution to this problem. One of the proposed technologies implementing liquid metals in divertors is the capillary porous system or CPS. This thesis engages in the first experiment with this technology at the COMPASS tokamak.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjecttokamakcze
dc.subjectCOMPASScze
dc.subjectdivertorcze
dc.subjecttekuté kovycze
dc.subjectkapilární porézní systémcze
dc.subjecttokamakeng
dc.subjectCOMPASSeng
dc.subjectdivertoreng
dc.subjectliquid metalseng
dc.subjectcapillary porous systemeng
dc.titlePrvní experiment s tekutým lithiem na divertoru tokamaku COMPASScze
dc.titleFirst experiment with liquid lithium on tokamak COMPASS divertoreng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeVondráček Petr
theses.degree.disciplineFyzika a technika termojaderné fúzecze
theses.degree.grantorkatedra fyzikycze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record