Show simple item record

Development of laser electron accelerator for ultrafast spectroscopydc.contributor.advisorFalk Kateřina
dc.contributor.authorLenka Hronová
dc.date.accessioned2019-09-04T11:51:40Z
dc.date.available2019-09-04T11:51:40Z
dc.date.issued2019-08-30
dc.identifierKOS-695599858305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/85176
dc.description.abstractBakalářská práce je věnována využití betatronového záření elektronů urychlených na plazmové vlně ke studiu ultrarychlých dynamických procesů. V první části práce je zpracována teorie šíření laseru prostředím, urychlování na plazmové vlně a vzniku betatronového záření. Dále je zde popsán princip spektroskopických měření pro zkoumání warm dense matter a krátce jsou shrnuty i poznatky z geometrické optiky. Druhá část práce pojednává o účasti na experimentu na laserovém systému DRACO, jehož součástí byla výstavba aparatury pro fokusaci prstencového svazku v optické laboratoři a výstavba ve vakuové komoře, která zahrnovala stavbu zpožďovacího úseku hlavního svazku a zobrazovací diagnostiky ohřevného svazku. V poslední části práce popisujeme analýzu získaných dat a prezentujeme výsledky všech měření.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis is devoted to the use of betatron radiation of accelerated electrons from laser wakefield accelerator to study ultrafast dynamic processes. The theories of laser propagation, plasma wave excitation, electron acceleration and creation of betatron radiation are described in the first part of this thesis. Further, the principles of spectroscopic measurements and basic of geometrical optics are introduced. The experimental part describes participation in experiment at DRACO laser system at HZDR in Germany. This experiment included building a ring-shaped laser beam focusing setup in the optical laboratory and a delay part of the probe beam path, and a diagnostics of focus of the heater beam path in vacuum chamber. All the results are summarized in the last chapter of the thesis.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectUrychlování elektronů na plazmové vlněcze
dc.subjectlasercze
dc.subjectwarm dense mattercze
dc.subjectspektroskopiecze
dc.subjectelektronycze
dc.subjectPythoncze
dc.subjectLaser plasma accelerationeng
dc.subjectwarm dense mattereng
dc.subjectspectroscopyeng
dc.subjectelectronseng
dc.subjectPythoneng
dc.titleVývoj laserového urychlovače elektronů pro ultrarychlou spektroskopiicze
dc.titleDevelopment of laser electron accelerator for ultrafast spectroscopyeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKozlová Michaela
theses.degree.disciplineExperimentální jaderná a částicová fyzikacze
theses.degree.grantorkatedra fyzikycze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record