Show simple item record

Evaluation of mechanical properties for static and dynamic loading of Inconel 718 nickel superalloy prepared with advanced DMLS technology

dc.contributor.advisorSobotová Jana
dc.contributor.authorAdam Poloch
dc.date.accessioned2019-08-30T22:52:41Z
dc.date.available2019-08-30T22:52:41Z
dc.date.issued2019-08-30
dc.identifierKOS-883223170005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/85103
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá hodnocením mechanických vlastností niklové superslitiny Inconel 718 vyrobené pomocí 3D tisku technologií DMLS. V teoretické části jsou nastíněny základní informace o technologiích 3D tisku kovových součástí, popis hlavních zástupců niklových slitin a základních mechanických zkoušek. V experimentální části jsou vyhodnoceny zkoušky statického a proměnlivého zatěžování, metalografická a fraktografická analýza. Veškeré výsledky tištěných vzorků jsou porovnány s konvenčně připraveným Inconelem 718.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the evaluation of mechanical properties of nickel superalloy Inconel 718 produced by 3D printing using DMLS technology. The theoretical part outlines basic information about 3D printing technology of metal parts, description of main representatives of nickel alloys and basic mechanical tests. The experimental part evaluates the tests of static and variable loading, metallografic and fractographic analysis. All results of the printed samples are compared with conventionally prepared Inconel 718.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectInconel 718cze
dc.subject3D tiskcze
dc.subjectDMLScze
dc.subjectmechanické vlastnosticze
dc.subjectpevnostcze
dc.subjectúnavacze
dc.subjectmikrostrukturacze
dc.subjectInconel 718eng
dc.subject3D printingeng
dc.subjectDMLSeng
dc.subjectmechanical propertieseng
dc.subjectstrengtheng
dc.subjectfatigueeng
dc.subjectmicrostructureeng
dc.titleHodnocení mechanických vlastností při statickém a proměnlivém zatěžování niklové superslitiny Inconel 718 připravené pokročilou technologií DMLScze
dc.titleEvaluation of mechanical properties for static and dynamic loading of Inconel 718 nickel superalloy prepared with advanced DMLS technologyeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeKučerová Ludmila
theses.degree.disciplineVýrobní a materiálové inženýrstvícze
theses.degree.grantorústav materiálového inženýrstvícze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record